Saistītie raksti

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par  2019. gadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novadā  2019. gadā reģistrēti  35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši).  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības  33 jaundzimušajiem bērniņiem, bet 2  novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu dzimtsarakstu nodaļās.

Dzimušo bērnu skaits  2019. gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds:

Apes pilsētā un Apes pagastā  piedzimuši– 18 bērni;

Gaujienas pagastā – piedzimuši 7 bērni;

Trapenes pagastā – piedzimuši 9 bērni;

Virešu pagastā – piedzimis 1 bērns.

7  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  13 – otrais bērns, 6 – trešais bērns, 3 – ceturtais bērns,  4 – piektais  bērns ģimenē un   2 – sestais  bērns ģimenē. 

Pagājušajā 2019. gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:

meitenēm – Estere, Melānija, Bille, Elīna, Elīza, Luīze, Karlīna, Nellija, Māra, Meldra, Juta, Gerda, Grieta, Patrīcija, Undīne, Agnese, Renāte, Keita, Mila, Ivanda, Helma, Sofija;

zēniem – Emīls, Klāvs, Artūrs, Mārtiņš, Mārcis, Niks, Rihards, Ričards, Teodors, Ivo.

 

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 4 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 4 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā  noslēgtas 2 laulības. 

 

2019. gadā  miruši 64 Apes novada iedzīvotāji (35 vīrieši un 29 sievietes). Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39 miršanas  apliecības, bet 25 miršanas apliecības izsniegtas un miršanas gadījumi  reģistrēti  citu novadu dzimtsarakstu nodaļās, atbilstoši teritorijai kurā noticis miršanas fakts.                            

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits 2019. gadā:

Apes pilsētā un Apes pagastā – 23 mirušās personas; Gaujienas pagastā – 16 mirušās personas; Trapenes pagastā – 18 mirušās personas; Virešu pagastā – 7 mirušās personas.

 

Dzimtsarakstu nodaļā veikti arī citi dažādi ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju saistīti jautājumi. 2019. gadā pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 16 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros,  izdarīti 12 papildinājumi  vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 9 pieprasītās atkārtotās civilstāvokļa reģistra apliecības. Pagājušajā gadā pamatojoties uz Zvērinātu notāru un tiesu iestāžu iesniegtajiem dokumentiem izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros.  Saņemti un reģistrēti  73 iesniegtie dokumenti civilstāvokļa reģistra jautājumos un sagatavotas un nosūtītas 42 vēstules ar pievienotajiem un pieprasītajiem dokumentiem, izsniegtas 18 izziņas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī  pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem dažādos  civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

Laimīgu un gaišiem notikumiem bagātu visiem Jauno 2020.gadu!  

 

Iveta Indriksone,

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Dalīties:
14. janvāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs