Saistītie raksti

Apstiprināts Apes novada pašvaldības budžets 2020

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

23. janvārī Apes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Apes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam, ieņēmumi plānoti 4 854 929 EUR un  izdevumi plānoti 5 521 494 EUR apmērā.

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Apes  novada attīstību, sadarbojoties gan ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, gan sabiedriskajām organizācijām. Kā nozīmīgākās 2020.gada prioritātes ir noteiktas – Eiropas Savienības struktūrfondu apguve un vairāku projektu realizēšana, infrastruktūras sakārtošana un pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšana pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam.

 Vairāk par 2020. gada budžetu šeit:

Paskaidrojuma raksts par Apes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam

Apes novada domes 23.01.2020. saistošie noteikumi Nr.1/2020

Apes novada pašvaldības budžets 2020. gadam

 

Dalīties:
27. janvāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs