Saistītie raksti

Skolēni visā Latvijā tiek aicināti piedalīties Ēnu dienā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Sīkāk: http://enudiena.lv/enu-diena

Iepriekšējos gados arī Apes novada bērni un jaunieši izmantoja iespēju iepazīt kādu profesiju. Arī šogad 12. februārī Apes novada jauniešiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novada karjeras atbalsta pasākuma plāna ietvaros tiek piedāvāta iespēja piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs. Lai skolēniem  piedalītos Ēnu dienā jāveic priekšdarbi – jāvienojas ar Ēnu devēju par sadarbību 12. februārī. Skolēni ir iepazīstināti vai arī aicinām iepazīties ar Ēnu dienas prasībām un iespējām, un ļoti ceram, ka šo iespēju izmantos arī Apes novada skolēni, īpaši- 9.-12. klašu skolēni!

 

Dalīties:
29. janvāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs