Saistītie raksti

VAS ”Latvijas Pasts” izsolē pārdos īpašumus Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

VAS ”Latvijas Pasts pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli:

N.p.k Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums Pasta ielā 1, Apē, Apes novadā, kadastra Nr.3605 503 0001 (apbūve), kadastra Nr. 3605 003 0738 (zeme)
4800 EUR

07.02.2020. plkst. 10.30 Ziemeļu ielā 10, Lidostā ”Rīga”, Mārupes novadā

 

VAS ”Latvijas Pasts pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Izsoles laiks un vieta
1. Nekustamais īpašums ”Pasts”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 6348 505 0002 (apbūve), kadastra Nr. 3648 005 0172 (zemes gabals)
7200 EUR 05.02.2020. plkst. 15.00 Ziemeļu ielā 10, Lidostā ”Rīga”, Mārupes novadā

 

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 02.01.2020.-31.01.2020. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem: 26424665, 29420864 vai e-pasts info@pasts.lv

 

 

 

Dalīties:
24. janvāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs