Saistītie raksti

Liegumā ”Gaujienas priedes” ir veikta priežu apsekošana un uzmērīšana

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Latvijas ainava nav iedomājama bez mežiem, tāpat kā lauku kultūrainava bez atsevišķi augošo koku grupām, alejām un ilgu mūžu nodzīvojušiem dižkokiem. Vārds ”dižs” nāk no Kurzemes ar nozīmi ”liels”.

Dižkoku uzskaitei izmanto apsekojuma metodi. Iespējamajam dižkokam ir jānosaka apkārtmērs, augstums, vēlams izmērīt arī dižkoka vainaga projekciju. Dižkoka galvenais kritērijs ir tā izmērs un vecums.

Dabas liegums “Gaujienas priedes” ir iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla NATURA 2000 sarakstā. Dabas lieguma viena no galvenajām pamatvērtībām ir no 165 līdz 225 gadu vecās priežu audzes, kas atbilst ES nozīmes aizsargājamam biotopam Boreālie meži.

Lai izcils koks tiktu iekļauts valsts nozīmes dižkoku skaitā, tam jāatbilst noteiktiem izmēriem. Parastā priedei, lai tā atbilstu dižkoka statusam, ir jābūt apkārtmēram 2,5m 1,3m augstumā un koka stumbra augstumam 38 m.

 

Liegumā „Gaujienas priedes” ir veikta priežu apsekošana un uzmērīšana. To veica Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes pārraudzības reģiona vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa. Vairāk kā 30 koki ir atzīmēti kā dižkoki. Pie šīm priedēm ir informatīva zīme ”Ozollapa”, kas norāda, ka šis ir aizsargājams koks un atbilst dižkoka statusam.

 

 

Dabas liegums „Gaujienas priedes” ir ievērojams arī ar to, ka tā teritorijā atrodas valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. Pašreizējā dabas lieguma teritorija senāk ir kalpojusi kā Gaujienas muižā dzīvojošo Vulfu dzimtas locekļu apbedījumu vieta. Tā ir iemīļota vietējo iedzīvotāju atpūtas un pastaigu vieta, šeit tiek organizētas orientēšanās sacensības.

Aicinām ikvienu izturēties saudzīgi pret dabu un vēsturiskajiem pieminekļiem.

Sanita Sproģe

Gaujienas Info centra vadītāja

Dalīties:
17. februāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs