Saistītie raksti

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis /turpmāk – NĪN/ tiek aprēķināts uz gadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 17.augustā un 16.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī vienu reizi gadā –avansa veidā.

Ja maksājumu veic par visu gadu, tad maksājums jāveic līdz 31.martam.

NĪN maksājumus var veikt elektroniski portālā – http://www.epakalpojumi.lv vai http://www.latvija.lv.

Abos gadījumos portālos pieejams pašvaldības bankas konts NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Portālā http://www.epakalpojumi.lv iespējams veikt samaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinu nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa samaksu, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādīt īpašnieku, īpašuma /zeme vai ēka/ konta numuru un kādu summu maksā par katru kontu.

Informēju, ka nekustamā īpašuma nodokli var samaksāt arī visās Apes novada pārvalžu kasēs un Apes novada domes kasē. Maksājumus var veikt skaidrā un bezskaidrā naudā. Bezskaidrā naudā nevar veikt maksājumu tikai Virešu pārvaldes kasē.

Atgādinu, ka nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa nomaksu. NĪN nomaksu var precizēt, zvanot uz tālruni – 64381692 nodokļu administratorei.

Aicinu iedzīvotājus pieteikties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniski paziņojuma saņemšanai, sūtot savu e-pasta adresi uz adresi ruta.rudzite@ape.lv vai portālā http://www.epakalpojumi.lv  , http://www.latvija.lv.

Jautājumus par lauksaimniecībā neapstrādātām zemēm /NLIZ/ risināt LAD, Ābeļu iela-2, Gulbene, tālrunis – 29238414.

Mazs ieskats 2019.gadu slēdzot – NĪN Apes novadā

 

2018.gads

2019.gads

Salīdzinājums / + ,-/

Nekustamo īpašumu kontu skaits Apes novadā

5128

5123

-5

Aprēķināts NĪN

287 096,73 EUR

295 031,30  EUR

+7934,57 EUR

Piemēroti NĪN nodokļa atvieglojumi – pēc likuma

2392.82 EUR

2476,62 EUR

+ 83,80 EUR

Iekasēts NĪN

287 175,12 EUR

294 465,11 EUR

+ 7289,99 EUR

Papildus aprēķināts par neapstrādāto lauksaimn. zemi

6809,94 EUR

7548,41   EUR

+738,47 EUR

Parāds NĪN pašvaldības budžetā

30 637,29 EUR

30 811,82 EUR

+ 174,53 EUR

 

Paldies visiem nodokļu maksātājiem  par atsaucību un sapratni!

Lūgums sakārtot mantiniekiem Zemesgrāmatā īpašumus, kuriem īpašnieki ir miruši, kā arī pārslēgt  nomas līgumus, kur nomnieks ir miris!

Atgādinu, ka kā katru gadu REPRESĒTĀM personām ir jāiesniedz  nodokļu administratoram iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu, ja netiek veikta saimnieciskā darbība attiecīgā īpašumā /pēc likuma/.

Atgādinām Apes novada domes rekvizītus internetbankas maksājumiem:

Apes novada dome.

Reģ. Nr.90000035872

SWEDBANKA

Konts Nr.LV28HABA 0551 0258 3352 3

Maksājumus var veikt arī visās Apes novada pārvalžu kasēs.

Lūdzu, veicot maksājumu internetbankā, obligāti uzrādiet īpašuma /zemes vai ēkas/ konta Nr. un īpašuma īpašnieku!

Lai mums visiem veicas 2020.gadā!  Uz sadarbību!   

 

Ruta Rudzīte,

Apes novada domes Nodokļu administratore

Dalīties:
4. februāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs