Saistītie raksti

Aktivitātes projektā Act Local

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

Projektā “Act Local” (“Darbojies vietēji”) kopumā notikušas jau 3 tikšanās ar eksperti Ilzi Zvejnieci katrā no Apes novada teritorijām, lai noskaidrotu, kādi ir kopienā (pagasta/ pilsētas/ ciemu/ apdzīvotu vietu) pieejamie cilvēku, zināšanu, prasmju, dabas un citi resursi, kādas ir vajadzības dzīves uzlabošanai un ko jaunu iespējams uzsākt savā kopienā, lai veidotu labāku dzīvi. Šobrīd intensīvi turpinās darbs pie aktivitāšu plānu izstrādes sadarbībā ar vietējo kopienu aktīvistiem, kas ietver idejas no radošo darbnīcu organizēšanas līdz pat iespējai izveidot skaņu ierakstu studiju.

Projekta mērķis ir radīt atbalstošu un saistošu dzīves telpu, kas būtu par pamatu daudzpusīgām izaugsmēm un jaunas nodarbinātības iespējām cilvēkiem, kuri dzīvo lauku pagastos Setomaa, Alutaguse teritorijās, Apes un Engures novados. Partneri veicinās un motivēs vietējo iedzīvotāju sadarbību, lai tie varētu apvienot savus spēkus un radīt gan jaunas nodarbinātības iespējas, gan aktīvi piedalīties sabiedriskos procesos. Projekta jaunievedums ir vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem nepieciešamu “sabiedrisko iniciatīvu” ieviešana. Lai to īstenotu kopumā projektā plānotas 8 teorētiskās un 4 praktiskās apmācības.

22.februārī notika jau pirmās apmācības par tēmu “Savu resursu apzināšanās un efektīva izmantošana”. Šajā reizē apmācību vadītāja Ilze Jēče piedāvāja iespēju paskatīties uz sevi un citiem no netradicionālāka skatu punkta. Pildot uzdevumus, bija ne tikai jāiejūtas kā ir būt citai personai, bet arī jāanalizē padziļināti sevi un savas sajūtas. Jāsaka, ka ieklausīšanās sevī ir vienlaicīgi visgrūtākā un visnepieciešamākā mācība, kas mums visiem būtu jāapgūst un pie kā būtu jāstrādā. Kopumā dalībnieces atzina, ka apmācības bijušas ļoti vērtīgas un iedvesmojošas.

Kā nākamās sekos apmācības 13.martā par tēmu “”Publiskais tēls dzīvē un sociālajos tīklos”, bet marta beigās plānotas apmācības par Smilšu kartiņu veidošanu. Atgādinām, ka uz apmācībām tiek aicināti jau projektā iesaistītie Apes novada kopienu aktīvie ļaudis, kā arī pārējie interesenti no Apes novada. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar projektu vadītāju Daigu Bojāri, tālr. 64307213 vai mob. tālr. 28690844, e-pasts: daiga.bojare@ape.lv. Aprīļa sākumā plānots mācību brauciens pa Latviju, kurā piedalīties tiks aicināti aktīvie katras teritorijas ideju virzītāji.

Aicinām sekot līdz informācijai par projekta aktivitātēm gan mājaslapā: http://www.apesnovads.lv, gan sociālajos tīklos, gan informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.

 

Projekta partneri: Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.

Projekts „Act Local” tiek līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam.

 

Daiga Bojāre,

Apes novada domes projektu vadītāja

Dalīties:
6. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs