Saistītie raksti

Apes novada bāriņtiesas darba laiki

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Apes novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Apes novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Apes novada bāriņtiesas, Tirgus ielā 5, Apē, Apes novadā.

Bāriņtiesā apliecinājuma (notariālās darbības) pakalpojumus varēs saņemt pēc 14.04.2020. Ārkārtas situācijās par notariālo darbību nepieciešamību sazināties ar bāriņtiesu pa norādītajiem tālruņiem vai e-pastu.

Kontakttālruņi saziņai ar Apes novada bāriņtiesu 64307214, 20243010, 27869577; e-pasts: ape.tiesa@ape.lv

Atgādinām, ka ārpus Apes novada bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju –  zvanot pa tālr. nr. 112 (Vienotais ārkārtējo notikumu numurs) un 110 (Valsts policija).

 

Dalīties:
17. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs