Saistītie raksti

Apes novada vokālo ansambļu sniegumi Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skatē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Lepojamies ar Apes novada vokālo ansambļu sniegumiem Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skatē: 

  • Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis- Augstākā pakāpe ( vad.Sandra Oto);
  • Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs”- 1.pakāpe ( var.Sandra Oto);
  • Gaujienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis – 1.pakāpe ( vad.Dagnija Pakalne);
  • Gaujienas pagasta vīru vokālais ansamblis – 1.pakāpe ( vad. Ilze Dāve);
  • Virešu Saieta nama sieviešu vokālais ansamblis  – 1.pakāpe (vad.Sandra Oto);
  • Trapenes kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Atmoda”- 2.pakāpe, ( vad.Ina Java);
  • Trapenes kultūras nama vīru vokālais ansamblis ” Runči”-2.pakāpe ( vad.Ina Java);
  • Trapenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis ” Sonets”- 2.pakāpe ( vad.Ina Java);
  • Trapenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ” Noktirne”- 2.pakāpe ( vad.Ina Java).

 

Milzīgs paldies ansambļu vadītājām un ikvienam ansambļu dalībniekam par jūsu ieguldīto darbu, mīlestību uz dziesmu un Apes novada vārda popularizēšanu.

Dalīties:
2. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs