Saistītie raksti

Deju kolektīvam ”Virši” tapuši jauni skatuves tērpi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Martā noslēgusies projekta ”Tautas tērpu iegāde Vidējās paaudzes deju kolektīvam ”Virši” tautiskās dejas nerimstošu tradīciju kopšanas nodrošināšanai Apes novadā un Vidzemē kopumā” īstenošana. Virešu saieta nama Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Virši” ticis pie 10 jauniem skatuves tērpu komplektiem (sievu brunči, krekli, jakas, vīru krekli, vestes, svārki, bikses, apakšsvārki, sievu cepures un lakati).

Iegūtie jaunie tērpi ir nenovērtējama motivācija kolektīvam turpināt iesākto ceļu, priecēt, mācīt saviem bērniem, pagasta iedzīvotājiem, visai sabiedrībai kopumā latviskumu, savas zemes un vietas mīlestību. Kā saka kolektīva vadītāja Svetlana Spalviņa: ”Esam gatavi jauniem koncertiem un citiem piedzīvojumiem”. Deju kolektīvs ”Virši” ir dalībnieku raženākais kolektīvs, kurš uztur latviskuma sajūtu mazajā Virešu pagastā un ar labiem rezultātiem sevi ir pierādījuši tautisko deju skatēs.

Projekts īstenots sadarbībā ar tautas tērpu šuvēju Sanitu Mišku, piedaloties biedrības ”Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Santa Sāre,

Virešu saieta nama vadītāja

Dalīties:
19. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs