Saistītie raksti

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz bibliotekāra, sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālista amatu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

Apes novada pašvaldības iestāde “Apes kultūras un tūrisma centrs”, Struktūrvienības reģistrācijas kods 90012336473, juridiskā adrese Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu pieteikšanos uz Apes novada pašvaldības iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” Apes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāra (0,5 slodze), sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālista amatu (0,5 slodze), uz noteiktu laiku (1,5 gads).

Galvenie darba pienākumi

  • organizēt bērnu literatūras nodaļas darbu, sniegt pakalpojumus bērnu literatūras nodaļas lietotājam, apkalpot bibliotēkas lietotājus izmantojot elektronisko datu bāzi BIS Alise, organizēt bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējošus pasākumus (literatūras izstādes, konsultācijas, jauno grāmatu dienas u.c.), plānot bērnu literatūras nodaļas darbu mēnesim, gadam.
  • Plānot un organizēt interneta mārketinga darbu sociālajos tīklos facebook.com, draugiem.lv, twitter.com, instagram u. c., palielinot sekotāju skaitu, administrēt Apes novada mājaslapu, regulāri papildinot un ievietojot jaunāko informāciju, reklamēt aktuālo informāciju par plānotajiem pasākumiem; veikt Apes novada kultūras iestāžu un tūrisma darba reklamēšanu sociālajos tīklos

Izglītība: augstākā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā

Iesniedzamie  dokumenti:

  • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • Izglītības dokumentu, profesionālo apmācību sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Pieteikšanās termiņš

Lūdzam iesniedzamos dokumentus amatu pretendentiem iesniegt līdz 2020. gada 13. martam (pasta zīmogs) Apes novada pašvaldības iestādē “Apes kultūras un tūrisma centrs”, vai sūtot pa pastu uz adresi: Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā, LV-4337, kā arī elektroniski: ilze.ermane@ape.lv .

Amatam noteiktā mēnešalga  602.00 EUR

Apes novada dome informē, ka:

pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi; iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Apes novada dome.

Vairāk informācijas, zvanot personāla speciālistei Ilzei Ērmanei, tālrunis: 64307215, e-pasts: ilze.ermane@ape.lv

 

Dalīties:
3. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs