Saistītie raksti

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumapgādes padevi apkures sezonā, Gaujienā ir uzstādīts jauns apkures katls, kā arī, ņemot vērā energoresursu cenas, ir pārskatīti 2019.gada faktiskie izdevumi un 2020.gada plānotās izdevumu tāmes, veicot ekonomiskos aprēķinus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.04.2010. lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”,

Dome 27.02.2020. pieņēma lēmumu apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:

    

Siltumapgādes tarifs apkurei un siltā ūdens tarifs piegādei apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas „Robežnieki”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

 

Mērvienība Maksa EUR bez PVN Maksa EUR ar PVN   

*Fiziskai personai PVN

12 %;

 

*Juridiskai personai PVN 21%

    

1.1.

 

1.1.1.

 

 1.1.2.

 

 

Siltā ūdens piegāde   

 

ar ūdens skaitītāju

 

vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja

    

 

EUR / 1 m3

 

EUR/mēnesī

 

   

 

3.61

 

7.22

 

   

4.37

 

8.74

2.1.   

 

2.1.1.

 

2.1.2.

Apkure   

 

Fiziskai personai

 

Juridiskai personai

EUR/1 m2   

 

         

1.164

   

 

1.304

 

1.408

 

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 28.03.2019. lēmuma Nr.54 “Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu”.

Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. aprīli.

 

Dalīties:
9. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs