Saistītie raksti

Skolēni  piedalās karjeras atbalsta pasākumos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Skolēniem jau no 2017. gada ir iespēja saņemt dažādus karjeras atbalsta pasākumus projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Viens no Apes novada karjeras atbalsta pasākumiem skolēniem ir karjeras nodarbības par dažādām tēmām. Skolēni atbilstoši savam vecumposmam karjeras nodarbībās gan iepazīst dažādas profesijas, gan mēģina rast atbildes uz karjeras pamatjautājumiem –  varu, gribu, vajag, gan mācās izprast sevi un dažādas karjeras vadības prasmes – sadarbību, komunikāciju, lēmumu pieņemšanu utt.

Skolēni  no Apes novada skolām ir braukuši arī karjeras mācību ekskursijās, lai iepazītu profesijas reālā darbībā, izpētītu darba apstākļus un konkrētos uzņēmumos strādājošo darba pienākumus, karjeras iespējas. Bez karjeras atbalsta nodarbībām skolēniem arī pedagogi saņem nepieciešamo metodisko atbalstu karjeras atbalstam.

Vairāki skolēni izmantoja iespēju ēnot kādu izvēlēto profesijas pārstāvi darba procesā. Piemēram, Signe, kura pati dzied jau no bērnības, ēnoja dziedātāju Elizabeti Gaili, lai saprastu, ka dziedāšana arī pēc skolas būs viņas dzīves sastāvdaļa, bet ne pamatnodarbošanās, jo iespējas nopelnīt ar muzicēšanu nav stabili pārliecinošas. Savukārt Justīne, Kristaps un Regnārs ēnojot policijas pārstāvjus pārliecinājās par savu un citu jauniešu drošību, saprata, ka ar likumu ir svarīgi draudzēties un ļoti ticami, ka darbs policijā varētu būt viņu nākotne.

Apes novada izglītības iestāžu skolēni no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 2020. gada 28. februārī devās uz Rīgu, lai iepazītu tālākās izglītības iespējas starptautiskajā izglītības izstādē “Skola-2020”, lai izvērtētu savas iespējas un, ļoti iespējams, pieņemtu savu karjeras lēmumu, kā arī lai iepazītu profesiju daudzveidību. Profesiju daudzveidību sēžot skolas solā bieži vien skolēni pat nespēj aptvert, kamēr neierauga reālās dzīves iespējas. Jāpiebilst, ka apmeklējot šāda rakstura izstādes, ir iespēja arī iepazīt gan teorētiski, gan praktiski izmēģināt jaunākās profesijas, kas ienākušas darba tirgū. Skolēniem ieguvumi katram ir pilnīgi citi. Šī izstāde katram skolēnam deva iespēju gan izpētīt dažādo skolu piedāvājumu, gan pilnveidot dažādas karjeras vadības prasmes, jo pašam bija jārunā, jājautā, jāmeklē, jāpēta, jāsadarbojas utt. Šoreiz katram Apes novada skolēnam tika doti uzdevumi, kuri jāizpilda apmeklējot izstādi.

Skolēniem kā iespēja ir arī izmantot individuālās karjeras konsultācijas, jo Apes novada pedagogs karjeras konsultants ir apguvis šādas prasmes.  Jauniešiem reizēm ir svarīgi savas domas tikai sastrukturēt vai parunāties ar kādu cilvēku no malas, lai saprastu skaidri savu nākotnes ceļu. Reizēm ir nepieciešams nopietns izpētes darbs, lai saprastu, ko vēlos no dzīves. Aicinu jauniešus izmantot iespēju.

 

Laura Pope,

Pedagogs, karjeras konsultants

Dalīties:
2. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs