Saistītie raksti

Apes novada dome nosaka nomas maksas atvieglojumus

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome 23.aprīlī pieņēma lēmumu “Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem”, nosakot gadījumus, kādos uzņēmēju ārkārtējās situācijas laikā atbrīvo no nomas maksas, ja no pašvaldības nomāts nekustamais īpašums vai kustamā manta uzņēmuma saimnieciskās  darbības nodrošināšanai.

Jāņem vērā, ka, lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, uzņēmumam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

  1. komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 %, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 2020. gada 29. februārim;
  2. komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
  4. komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Lai uzņēmums  saņemtu minētos atbalsta pasākumus, ir jāiesniedz iesniegums pašvaldībai. Apes novada dome izskatīs iesniegumu un pieņems lēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Iesnieguma veidlapa šeit.

 

Apes novada dome

 

 

 

Dalīties:
23. aprīlis, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs