Saistītie raksti

Apes pilsētā jaunas tirdzniecības vietas

Print Friendly, PDF & Email

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

Marta mēnesī apeniešiem jauks pārsteigums – laukumiņā pretī veikalam “Unibode” izvietotas pievilcīgas mājiņas – tirdzniecības namiņi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” ietvaros, kas izgatavoti sadarbībā ar SIA “Sertikon”.

Tā kā projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus, tad vēlamies, lai iegādātie divi lielāki pārvietojamie tirdzniecības namiņi (2.7 m x 1.9 m), kurus iespējams arī aizslēgt, un piecas mazākās pārvietojamās tirdzniecības būdiņas (1.15 m x 1.4 m), kurām iespējams viegli piekļūt un tirgoties, veicinātu gan vietējo mājražotāju, gan amatnieku aktivitātes Apes pilsētā, radot plašākas iespējas saražotās produkcijas tirgošanai. 

Par iespēju tirgoties jaunajos namiņos, lūdzam sazināties ar Apes novada domes projektu vadītāju Daigu Bojāri: mob.tel. +37128690844 vai e-pasts: daiga.bojare@ape.lv.

Atgādinām, ka projektā  “No hobija uz biznesu” plānots aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Apes novada dome ir atbildīga par vienas tirdzniecības misijas un kontaktbiržas organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies dalībnieku piesaistē uz pārrobežas tirgiem, izglītojošajiem semināriem – diskusijām. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Apes novada mājražotājiem un amatniekiem.

Projektā piedalās kopumā 14 partneri: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes, Apes un Valkas novada pašvaldības, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

 Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Apes novada domes kopējais projekta budžets ir 16 222.22 EUR, tai skaitā līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 14 600 EUR. Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā.

 

Daiga Bojāre, Apes novada domes projektu vadītāja

Dalīties:
2. aprīlis, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs