Saistītie raksti

Par pašvaldības atbalstu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Kopš 12.marta, kad Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, mūsu dzīvēs daudz kas mainījies. Ir cilvēki, kuri zaudējuši darbu un palikuši bez iespējas nopelnīt  iztikas līdzekļus savai ģimenei, liela daļa iedzīvotāju strādā attālināti. Arī skolu ikdiena būtiski mainījusies. Šis rīkojums noteica, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Šāda mācību procesa organizācija ir izmainījusi arī brīvpusdienu  saņemšanas iespēju.  Līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai valsts piešķīra mērķdotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamajiem 0,71 eiro dienā. Pašvaldība kompensēja atlikušo porcijas cenu, bet ne mazāk kā 0,71 eiro. Brīvas pusdienas saņēma visi 1.-4.klašu izglītojamie.

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas tika veiktas izmaiņas likumdošanā.

Aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldība atbilstoši domes lēmumam var izlietot tikai tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4.klases trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai. Brīvpusdienas pienākas arī tiem bērniem, kuri deklarēti, piemēram, Vidagā, bet mācās Ventspilī, ja vien viņu ģimene ir trūcīga, maznodrošināta vai daudzbērnu ģimene. Ja pašvaldībai atliek neizmantoti piešķirtie valsts budžeta līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai, tad tā drīkst tos izlietot šo pašu mērķgrupu 5., 6., 7., 8. un 9.klases izglītojamo brīvpusdienām.

9.aprīlī domes deputāti iepazinās ar informāciju par brīvpusdienu nodrošināšanu novadā. Esam nodrošinājuši pusdienu izsniegšanu bērniem tuvākajā izglītības iestādē, nodrošinot distancēšanās nosacījumu un higiēnas normu ievērošanu. Aprīlī brīvpusdienu apmaksai no valsts budžeta saņemti 1604,60 eiro. Saņemti arī dažādi vecāku priekšlikumi par procesa pilnveidošanu.

Tika pieņemts lēmums papildināt pakalpojuma saņēmēju sarakstu ar daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem no 1,5 gadu vecuma. Šiem bērniem pusdienas tiks pilnībā apmaksātas no pašvaldības budžeta.

Ja kāda no daudzbērnu, trūcīgajām vai maznodrošinātajām ģimenēm vēl nav pieteikusies savai dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē bezmaksas pusdienu saņemšanai, lūdzam izmantot šo valsts un pašvaldības piedāvāto iespēju!

 

Gunta Ļuļe, Apes novada domes izglītības darba speciāliste

 

Dalīties:
29. aprīlis, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs