Saistītie raksti

Par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Liberta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Liberta 16.03.2020. rīkojumu “Par pašvaldības klientu apkalpošanu attālināti” un lai rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību,

Apes novada domē un pašvaldības iestādēs pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti.

Iesniegumus, veidlapas vai citus iesniedzamos dokumentus lūgums atstāt pastkastītē pie Apes novada domes, Stacijas ielā 2, Apē vai pastkastītē pie Pagastu pārvalžu ieejas durvīm. Iesniegumu, veidlapu paraugi atrodami http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/pakalpojumi/ . Tos iespējams rakstīt arī brīvā formā.

Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties telefoniski 26180350, izmantojot e-pastu administracija@ape.lv vai sazinoties ar konkrēto speciālistu, kontaktinformācija pieejama http://www.apesnovads.lv/kontakti-apes-novads/

Maksājumus aicinām veikt tikai caur internetbanku: Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872, Bankas konts: LV28HABA0551025833523, AS Swedbank, Bankas kods: HABALV22

Valsts pakalpojumi pieejami portālā latvija.lv, saziņa e-pastā: ape@pakalpojumucentri.lv vai uz tālruni 26180350

Apes novada bāriņtiesa

Apes novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Apes novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Apes novada bāriņtiesas, Tirgus ielā 5, Apē, Apes novadā.

Ārkārtas situācijās par notariālo darbību nepieciešamību sazināties ar bāriņtiesu pa norādītajiem tālruņiem vai e-pastu.

Kontakttālruņi saziņai ar Apes novada bāriņtiesu 64307214, 20243010, 27869577; epasts: ape.tiesa@ape.lv Atgādinām, ka ārpus Apes novada bāriņtiesas darba laika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju – zvanot pa tālr. nr. 112 (Vienotais ārkārtējo notikumu numurs) un 110 (Valsts policija).

Apes novada Sociālais dienests

Apes novada Sociālais dienests savu darbu organizē, izvairoties no tiešiem kontaktiem. Šajā periodā iesniegumus aicinām sūtīt elektroniski: uz e-pasta adresi: soc.dienests@ape.lv vai nogādāt pastkastītēs: Sociālā dienesta ēkā, Tirgus-5, Apē; “Mežniecība” 1, Gaujienā; “Vecvireši” Virešos; “Pagastmāja”, Trapenē.

Ar sociālā dienesta speciālistiem aicinām kontaktēties ar e-pasta starpniecību vai zvanot uz speciālistu kontakttālruņiem:

Apē – Laila Cekule mob. t. 26698603; Dace Kārkliņa mob.t. 26480441,

Gaujienā – Inta Zučika mob. t. 26692938,

Trapenē – Dace Kārkliņa mob. t. 26480441,

Virešos – Inta Zučika mob. t. 26692938,

Sociālā dienesta vadītāja – Maija Kārkliņa mob. t. 27809177.

Šis laiks ir grūts mums visiem, tāpēc Apes novada Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus, kuri šai laikā nevar sevi nodrošināt ar pamatvajadzībām (ēdienu, medikamentiem, paš – izolācijas iespējām u.c.), kā arī sastopas ar dažādām citām problēmām, ko individuāli nevar atrisināt, lūdzu vērsties pie Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri centīsies Jums palīdzēt. Novada iedzīvotājus lūdzam būt vērīgiem un ziņot par veciem vientuļiem cilvēkiem, kuriem krīzes situācijā būtu jāpievērš uzmanība. Tāpat aicinām pieteikties brīvprātīgos, kuri krīzes situācijā vēlas atbalstīt un palīdzēt grūtībās nonākušiem (pienest medikamentus, pārtiku).

Apes novada dzimtsarakstu nodaļa

Ārkārtējās situācijas laikā Apes novada dzimtsarakstu nodaļa nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti. Lūdzam zvanīt pa tālruni: 64307217, mob.tel. 26180350 vai rakstīt e-pastā: dzimtsaraksti@ape.lv. Adrese pasta sūtījumiem: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337.

Darbs novada bibliotēkās

Informējam, ka visi klātienes pasākumi ir atcelti, tajā skaitā – slēgta lasītava, interneta pieejas punkts un nenotiek izdevumu saņemšana un izsniegšana uz mājām.

Sīkāka informācija:

Apes bibliotēka – Abonements, lasītava pa tālr. 26418833, 64322271, Bērnu literatūras nodaļa 26166374, e-pasts – ape.biblioteka@ape.lv

Gaujienas bibliotēka – pa tālr. 64381603, 25425155 vai e-pastu – gaujiena.biblioteka@ape.lv

Trapenes bibliotēka – pa tālr. 29392532, 64324227 vai e-pastu – trapenes.biblioteka@ape.lv

 Vidagas bibliotēka – pa tālr. 68610677 vai pa e-pastu vidaga.biblioteka@ape.lv

Apes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju būt atbildīgiem, vērīgiem pret sevi un citiem! Tikai fiziskā distancēšanās un visu ierobežojumu strikta ievērošana var palīdzēt mums izvairīties no inficēšanas ar Covid-19 vīrusu.

 

Dalīties:
20. aprīlis, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs