Saistītie raksti

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbība 2019.gadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Apes novadā jau ceturto gadu sekmīgi darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk tekstā – VPVKAC). Apes VPVKAC no 76 klientu centriem ieņem 46.vietu ar 34.3 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī 2019.gadā.

VPVKAC darbības atskaite ietver vairākus elementus –  kopīgos rādītājus VPVKAC sniegto valsts pakalpojumu skaitā, to izmaiņās un pēc pakalpojumu veidiem, dažādu VPVKAC vietu citu VPVKAC vidū gan kopumā, gan pēc citām pazīmēm – līdzīgu pakalpojumu sniedzēju vidū, teritoriāli tuvo VPVKAC vidū. 2019.gadā sniegto pakalpojumu skaita ziņā Ziemeļaustrumos esošajos VPVKAC līderpozīcijās ir reģionālās nozīmes VPVKAC. Apes novada VPVKAC pakalpojuma skaits nav būtiski mainījies. Apes novada VPVKAC pakalpojuma skaits vidēji 2019.gadā ir bijis 417,75.

Ziemeļaustrumos esošajos iestāžu konsultāciju īpatsvars visu pakalpojumu grozā, ņemot vērā to, ka aktīvi strādā divi reģionālās nozīmes VPVKAC, ir salīdzinoši izteikti lielāks, kā tīklā kopumā. Apes novada VPVKAC sniegto pakalpojumu sadalījums pa to veidiem nav būtiski mainījies laika gaitā, Apes novada VPVKAC galvenokārt sniedzot VSAA pakalpojumus.

VPVKAC sniegto pakalpojumu aprakstos biežāk pieminētās frāzes 2019.gadā

2019.gadā kopumā VPVKAC tīklā vērojama virzība uz e-pakalpojumiem vērstu pakalpojumu sniegšanu (59% no visiem VID pakalpojumiem VPVKAC tīklā). Ziemeļaustrumos esošajos VPVKAC virzība uz e-pakalpojumiem ir izteiktāka – no VID pakalpojumiem lielākā daļa bijušas VID konsultācijas.

Kopā VPVKAC tīklā četru gadu laikā reģistrēti 268 893 pakalpojumi (ieskaitot visos kanālos un valsts, pašvaldību un privāto iestāžu pakalpojumus un konsultācijas).

2019.gadā sekmīgi tika ieviests e-asistenta pakalpojums, kur klātienes papīra pieteikumus aizvieto palīdzība e-pakalpojuma pieteikšanai, Apes VPVKAC lielākā daļa pieteikumu tika izmantots e-asistenta pakalpojums.

Teritoriāli Apes VPVKAC ne 30km, ne 50km rādiusā nav neviena cita VPVKAC, tāpēc tas uzskatāms par teritoriāli nozīmīgu valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanas punktu.

2019.gadā Apes novada domes VPVKAC valsts piešķirtā mērķdotācija sastādīja EUR 6900 darbavietas uzturēšanai, darba procesa nodrošināšanai un nodarbinātā atlīdzībai.

Aicinām iedzīvotājus sazināties ar Apes VPVKAC e-pastā: ape@pakalpojumucentri.lv  vai pa tālruni 26180350.

 

Liene Sināte, Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centra speciāliste

Dalīties:
29. aprīlis, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs