Saistītie raksti

Par izvedamajām kanalizācijas akām Apes pilsētas teritorijā jāiesniedz informācija

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada iestāde “Komunālā saimniecība” pamatojoties uz Apes novada pašvaldības domes 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā”
lūdz iedzīvotājus, kuriem ir izvedamās kanalizācijas akas Apes pilsētas teritorijā, sniegt sekojošu informāciju:

1.Īpašuma īpašnieks/lietotājs…
2. Adrese….
3.Tilpums m3…
4.Izbūves gads…
5.Kontaktinformācija/tel.Nr.
  Minēto informāciju var iesniegt rakstiski adresējot iestādei  “Komunālā saimniecība”: Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV4337.
E-pasta adresē : agentura@ape.lv
Zvanot pa tālruni:  28369535

 

Apes novada iestāde “Komunālā saimniecība”

 

Dalīties:
14. maijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs