20.05.
Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 5.sēde

27.05.
Domes kārtējā 6.sēde

 

 

 

Saistītie raksti

Apstiprināts Apes novada domes publiskais pārskats

Print Friendly, PDF & Email

 

 

            Apes novada dome 25. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu 2019.gadam, kurā ir iekļauta informācija par pašvaldības darbības mērķiem, rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā.

Kā katru gadu, Apes novada pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu vienmērīgu un ilgtspējīgu Apes novada kopējo attīstību, piesaistot investīcijas, kā arī sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām.

Aicinām iepazīties ar Apes novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu Apes novada domes mājaslapā http://www.apesnovads.lv/apes-novads/publiskie-parskati/

 

 

 

Dalīties:
29. jūnijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen