Saistītie raksti

Par skolēnu dalību NVA vasaras nodarbinātības pasākumos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūrai par nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Nodarbinātības valsts aģentūra ir izskatījusi iesniegto informāciju, kurā ir paredzētas 6 darba vietas – 5 darba vietas palīgstrādnieka profesijā Apes pašvaldības iestādē “Komunālā saimniecība” un 1 darba vieta palīgstrādnieka profesijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā. Skolēniem galvenokārt tiks piedāvāti darbi, kas saistīti ar teritorijas uzkopšanu, dabas
taku labiekārtošanu un sakopšanu, tūrisma objektu apsekošanu un to sakopšanu.

Aicinām pieteikties darbam vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā!

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kā pieteikties dalībai?

Dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

 Pieteikumā norādi informāciju par reģionu, kurā vēlies stādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Kad reģistrēties?

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2020.gada 10.jūnija līdz 17.augustam. Reģistrēšanās atvērta pa reģioniem.

Kad pasākums tiek īstenots?

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 6. jūlija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

Kur varēšu strādāt?

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām. Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:

  • Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
  • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības)
  • Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt

Cik varēšu nopelnīt?

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.

NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Strādājot ir svarīgi zināt savas un darba devēja tiesības un pienākumus. 

Informācija skolēnu vecākiem:

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2

 

Ilze Ērmane, Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Dalīties:
18. jūnijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs