28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Gaujienas skriešanas seriāls „Tu esi radīts kustībai!”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

NOLIKUMS

1.MĒRĶIS

 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku iedzīvotāju vidū, iesaistot dažāda vecuma grupas.
 • Pierādot katram pašam sev, ka „Es arī to varu!” un piedalīties visos skriešanas seriāla posmos.

2.DISTANCES

 • Skrējiens notiek pa marķētu 1km distanci ar 30 minūšu kontrollaiku.  
 • Skrējiena dalībnieki paši brīvi var izvēlēties cik apļus šinī laikā noskries. Ieskaita to apļu skaitu, kas veikts 30 minūtēs.
 • Ja distance tiek veikta nepareizi, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas.

3.DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 • Piedalās dalībnieki bez vecuma ierobežojuma. Līdz 6 gadiem (ieskaitot) vecam dalībniekam, drošības apsvērumu dēļ, distance jāveic pieaugušā pavadībā. Bērnam distance jāveic saviem spēkiem, nevis izmantojot kādu palīgierīci, piem. bērnu ratiņus, skrejriteni, velosipēdu u.t.t.
 • Grupas( var mainīties, atkarībā no apmeklētības):
  • S10, V10 2010.g.dz. un jaunāki
  • S12, V12 2008 – 2009
  • S14, V14 2006 – 2007
  • S16, V16 2004 – 2005
  • S18, V18 2002 – 2003
  • S21, V21 (bez vecuma ierobežojuma)
  • S30, V30 1990 – 1999                
  • S40, V40 1980 – 1989
  • S50, V50 1970.g.dz. un vecāki

4.SKRĒJIENA LAIKS UN VIETA

 • Skrējiens tiek organizēts ceturtdienas pēcpusdienās/vakaros.
 • Dalībnieku reģistrācija „Anniņu” estrādē no plkst.17.30, tad kopīga iesildīšanās.
 • Starts 18.30
 • Finišs 19.00 (ar starta – finiša zonu pie Anniņu estrādes)

 Posmu datumi:

 • gada 23.jūlijā
 • gada 30.jūlijā
 • gada 6.augustā
 • gada 13.augustā
 • gada 20.augustā

5.REĢISTRĀCIJA

 • Dalībnieku reģistrācija tiek veikta pirms katra posma sacensību starta/finiša zonā pirms distances veikšanas no plkst. 17.30–18.15;
 • Katram dalībniekam tiek nodrošināts starta numurs, kurš tiek izsniegts uz visiem posmiem.
 • Dalība pasākumā ir bez maksas.
 1. SKRĒJIENA NORISE
 • Skrējiens notiek ar kopīgu startu plkst.18:30 visām vecuma grupām. Numura lietošana obligāta!
 • Skriešanas seriāla distance ir marķēta ar A4 formāta informatīvajām norādēm
 • Sacensības notiek ar laika kontroli.
 • Distanci dalībnieks pabeidz, atzīmējoties pie finiša tiesneša.
 • Dzirdināšanas punkts starta/finiša zonā.
 • Veselības problēmu gadījumā distancē, jāizmanto citu skrējiena dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 • Var būt izmaiņas laikapstākļu vai citu iemeslu dēļ kāda posma norises datumos, vai Covid-19 ierobežojumu un dalībnieku drošības dēļ.
 1. APBALVOŠANA
 • Visiem skriešanas seriāla dalībniekiem, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos, tiks pasniegtas sagatavotās īpašās piemiņas balvas un apliecinājums.
 • Apbalvošana notiks pēc pēdējā posma, apkopojot rezultātus.
 • Visu posmu apļu skaits summējās un pēc tiem tiek noteikti uzvarētāji katrā vecumā grupā.
 1. NOTEIKUMI 
 • Dalībniekam izdotais numurs jāpiestiprina pie sporta apģērba, tiesnešiem redzamā vietā. Tas tiek izsniegts uz visiem skriešanas seriāla posmiem, tāpēc to nedrīkst bojāt – nolocīt, aizkrāsot utt.
 • Skriešanas seriāla dalībnieku distancē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai tml. mehāniskām ierīcēm vai transportlīdzekļiem.
 • Dalībnieks nedrīkst traucēt citiem skrējējiem un jāpalaiž garām ātrāk skrienošie dalībnieki.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, tuvāk skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam un informēt organizatorus.
 • Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus skriešanas seriāla nolikumā. Par to tiks ziņots skriešanas seriāla dalībniekiem, norādot izmaiņu būtību. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieks nav iepazinies ar nolikumu.
 • Starta/finiša vietā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā nepieciešamā medicīniskā palīdzība.
 1. ORGANIZATORI
 • Skriešanas seriālu organizē Gaujienas pagasta sporta organizators sadarbībā ar biedrību „Ravels”.
 • Informācijai un saziņai tel.27841091 (Raivis) un tel.28386923 (Sanita)

Tiekamies skriešanas seriālā!

 

 

Dalīties:
16. jūlijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen