28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 
“Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020 (http://dialogs.jaunatneslietas.lv), paužot viedokli par sev aktuāliem jautājumiem. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas plānošanas un izstrādes procesā. Aptauja ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga, kura ietvaros Eiropas un Latvijas jauniešiem ir iespēja iesaistīties dialogā ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, sniedzot savu ieguldījumu politikas veidošanā. Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas jaunatnes politikā vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
Aptaujas sākumā dalībnieki var izvēlēties vienu no trim aptaujas tēmām. Tēmā “Iesaiste” ir iekļauti jautājumi par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, jautājumi par jauniešu informētību par Eiropas Savienību (ES) un tās piedāvāto iespēju izmantošanu ir apkopoti tēmā “Saikne ar ES”, savukārt tēmā “Atbalsts” iespējams atbildēt uz jautājumiem par nepieciešamo atbalstu jauniešu attīstībai.
Piedalīties aptaujā ir iespējams gan individuāli, gan veidojot aptaujas aizpildīšanas grupu sesijas. Izveidojot grupas sesiju, ir iespējams sekot līdzi grupas dalībnieku atbilžu statistikai. Ieteicams veidot grupas sesiju, ja grupas dalībnieku skaits ir lielāks par pieciem cilvēkiem. Iesākām veidot grupu sesijas, lai kopā ar jauniešiem izdiskutētu jautājumus.
 
Aicinām dalīties ar aptaujas saiti http://dialogs.jaunatneslietas.lv/ un tēmturi #jaunietisrunā sociālajos tīklos un citos informācijas kanālos.
 
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz jaunatneslietas@izm.gov.lv.
 

Aptauja notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.”

 
 

Latvijas Pašvaldību savienības

Jaunatnes lietu speciāliste, sekretāre

Zane Zvaigzne

 

Dalīties:
8. jūlijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen