Saistītie raksti

Kā rīkoties mājās audzēta dzīvnieka nāves gadījumā?

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Attiecībā uz visiem dzīvniekiem Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka „Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību.

Kādas formalitātes nokārtot? Kur un kā dzīvnieku apglabāt?

1.     Informācijas sniegšana mājdzīvnieka nāves gadījumā

Ja mājdzīvnieks reģistrēts Lauksaimniecības datu centra mājdzīvnieku reģistrā,  tad tā nāves gadījumā par notikušo  jāsniedz informācija LDC DZĪVNIEKU REĢISTRS

https://www.ldc.gov.lv/lv/registri/dzivnieku_registrs/

To var izdarīt arī Elektroniski izvēloties un izpildot e-pakalpojumu Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana portālā http://www.latvija.lv

 

2.Klātienē: pie veterinārārsta (ja tiek sniegts šāds pakalpojums),

valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros ,

Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros ,

Lauksaimniecības datu centrā.

Nepieciešamie dokumenti notikumu reģistrēšanai klātienē:dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība, dzīvnieku īpašnieka personu apliecinošs dokuments.

Informācijas apskate par individuāli apzīmētiem un reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, zirgiem) un mājas (istabas) dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem).
Informāciju par reģistrētu individuāli apzīmētu lauksaimniecības (liellops, aita, kaza, zirgs) vai mājas (istabas) dzīvnieku (suns, kaķis, sesks) var  apskatīt arī, izmantojot  mobilo aplikāciju “LDC dati” Vairāk par darbu ar lietotni varat uzzināt Lauksaimniecības dzīvniekiem ievada individuālo identifikācijas numuru. Mājas (istabas) dzīvniekiem – mikroshēmas (mikročipa) numuru.

Kā rīkoties, kādas formalitātes nokārtot? Kur un kā dzīvnieku apglabāt?

  • Lolojumdzīvniekus ir atļauts apglabāt teritorijā, kurā tie atradušies (dzīvojuši), ja:dzīvnieka īpašnieks ir apglabāšanas vietas zemes īpašnieks;

– apglabāšanas vieta ir norobežota un nav publiski pieejama, tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī daudzdzīvokļu ēkām piegulošā teritorija;

– apglabāšanas vieta neatrodas pie upes, strauta, ezera un citiem virszemes ūdensobjektiem, applūstošā vietā vai teritorijā, kā arī tā nedrīkst atrasties virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās;

– apglabātās mirstīgās atliekas nerada smaku, kā arī nerada ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma apdraudējumu

  • Dzīvnieka līķis apglabājams tādā veidā, lai tam nevarētu piekļūt gaļēdāji vai visēdāji dzīvnieki, to apglabā  bedrē, uzberot vismaz vienu metru biezu zemes kārtu, un aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli.
  • Citos (ne iepriekš minētos) gadījumos lolojumdzīvnieku mirstīgās atliekas drīkst aprakt tikai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās dzīvnieku kapsētās vai arī kremēt.

Latvijas teritorijā tiek nodrošināta lauksaimniecības dzīvnieku līķu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam) normatīvajiem aktiem atbilstoša savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), savus pakalpojumus ir tiesīgi sniegt šādi Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti un atzīti blakusproduktu uzņēmums (mūsu novadam tuvākais)

  • SIA „Grow energy” (Nr. A 064721), tālr26112020, 26333304
 Juridiskā un faktiskā adrese:
 „Gravas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020

 Citi uzņēmumi Latvijā 

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, ir paredzēts valsts atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai.

PVD kā valsts iestāde mirušiem dzīvniekiem diagnozes neuzstāda un arī dzīvnieku līķus nesavāc.

 

Informāciju apkopoja

Apes novada uzņēmējdarbības speciāliste
Baiba Vadone

Dalīties:
8. jūlijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs