Saistītie raksti

Pieteikšanās VIAA pieaugušo pilnveides kursiem ir sākusies.

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti attālināti.  Projektā apmācību dalībnieks līdzfinansē tikai 10% no kopēja kursa cenas, kas par 80 stundu mācību kursu ir 36 EUR. Kursu maksu 90% sedz ESF.

Pieteikšanās apmācību kursiem ir sākusies un ilgs līdz 15. jūlijam, bet apmācības sāksies no augusta. Ja vēlaties uzzināt sīkāk par  uzskaitītajiem kursiem, lūgums sazināties ar Rīgas Tehniskās universitātes projekta vadītāju Gintu Krūmiņu tel. 25544381, e-pasts: Gints.Krumins@rtu.lv .

Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātie 10 apmācību kursi:

  1. Uzņēmuma informatīvo sistēmu drošība un risinājumi

Informatīvo sistēmu drošības pamatprincipi – pamata drošības koncepcija, autentiskums, autorizācija, integritāte, konfidencialitāte, bezatteikums, sadalīta sistēmas drošība, tīkla drošība. Informācijas drošības  metodes šifrēšana/atšifrēšana, ciparu paraksts, simetriskas un asimetriskas atslēgas, “hashing”, kriptogrāfija. Drošības principu realizācija. Tīkla un sadalīto sistēmu drošība – Kerberos, IPsec (Atslēgu pārvaldība), SSL.TLS, VPN.

  1. Datu apstrāde un darbību automatizācija Microsoft Excel un Google docs vidē. 3. līmenis. (Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki.)

Kursā tiek apskatīti lietojumprogrammatūru mijiedarbības, automatizēšanas un vadības metodoloģijas, izmantojot skriptu valodas. Kursā ir sniegts ievads skriptu programmēšanas paradigmā, apskatītas un praktiski aprobētas vairākās skriptu valodas, kas tiek izmantotas Microsoft Office un Google Docs lietojumprogrammatūrās. Kursā ir apskatīta lietojumprogrammatūras darba organizēšana, iebūvēto līdzekļu komponentu mijiedarbība un programmatūras darbības automatizēšana, izmantojot VBA un JavaScript valodas. Skriptu valodu kontekstā tiek apskatītas funkcijas, procedūras, masīvi, simbolu virknes, teksta datnes un objekti. Kursa apgūšanai kursantam ir nepieciešams dators vai mobilā iekārta un pieslēgums tīmeklim.

  1. Web portālu izstrāde. (Modernās tīmekļa tehnoloģijas programmatūras izstrādei)

Tīmekļa produkta izstrāde ir sadalītā divās daļās – klienta daļas (front-end) izstrādē un servera daļas (back-end) izstrādē. Mūsdienīgas tīmekļa vietnes vairs nav iedomājamas bez tīmekļa pakalpēm (Web services), kas neatkarīgi no izvēlētās platformas un vides ļauj nodrošināt datu apmaiņu. Šis kurss aptver tīmekļa lietojumprogrammu izveides posmus gan lietotāja, gan servera pusē, izmantojot mūsdienīgas programmēšanas valodas un tehnoloģijas.
Pirmajā kursa daļā tiek apgūtas lineārās tīmekļa produkta izstrādes metodes, kas ietver tīmekļa programmēšanas valodas funkcionalitātes apskatu, izstrādājot dinamiskā satura lapas. Otrajā kursa daļa tiek apgūtas pakalpojumu izstrādes metodes un valodas, kas ļaus nodrošināt informācijas apmaiņu un tīmekļa vietnes satura pielāgošanu neatkarīgi no izvēlētās platformas un vietnes. Kursā tiek apskatītas mūsdienīgas programmēšanas valodas PHP, Python, Go .

  1. Projekta menedžmenta IT risinājumi

Kursa laikā izglītojamais tiks iepazīstināts ar projekta menedžmenta procesu un zināšanu sfēru apskata veidiem un metodēm (standarti). Tiks apskatīts produkta menedžments un projekta menedžments. Projekta menedžmenta rīki un paņēmieni. Projekta menedžmenta informatīvo sistēmu (PMIS) nepieciešamības paskaidrojums. Pamatkritēriji PMIS izvēlei. Vispopulārāko PMIS salīdzinoša analīze un to integrācijas iespējas projektu vadībai. Labās īpašības un trūkumi, pamatfunkcijas, lietošanas sfēras. PMIS implementēšanas, pielāgošanas, lietošanas un uzturēšanas procesi, stadijas un metodes.

  1. E-biznesa ieviešanas metodes un rīki. E-biznesa risinājumi

Kursa mērķis ir sniegt izpratni par e-biznesa būtību un veidiem un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā. Kursā tiek apskatīta interneta tehnoloģijas ietekme uz e-biznesa attīstību, dažādas e-biznesa formas (e-komercija, e-marketings, CRM u.c.). Tiks apgūti uz tīmekļa tehnoloģijām balstītās korporatīvu biznesa portālu uzbūves principi. Izglītojamais tiks iepazīstināti ar interneta servisu un e-biznesa lietojumprogrammatūras izmantošanu biznesa procesu pārvaldībā, uzzinās e-biznesa un komercijas praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai, apgūt klienta apkalpošanas (rēķini, pasūtījumi, klientu uzturēšana) metodes un rīkus un e-biznesa veidus, uzņēmuma biznesa prezentāciju internetā. Kursu laikā izglītojamais izpratīs virtuālo biznesa attiecību nepieciešamību un efektivitāti un iepazīsies ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī.

  1. Microsoft datortīkla administrators un programmētājs

Profesionālu, praktisku datortīkla administratora darba iemaņu apgūšana un darba iemaņu apgūšana komercpasūtījumu izpildīšanai. Tiek apskatīta Microsoft operetājsistēmu darbība un to automatizācijas iespējas izmantojot scirpta valodas un rikus. Lietotāju un grupu uzskaite, tīkla resursu sadale, aizsardzība un uzturēšana; servera un tā komponentu instalācija, konfigurācija un uzturēšana; Microsoft .NET tehnoloģijas apskats.

  1. Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai

Kursa ietvaros tiek apskatītas operētājsistēmas Android arhitektūra un Android lietojumu izstrādes paņēmieni un rīki. Īpaša uzmanība tiek veltīta lietotāja saskarnes veidošanai, datu apstrādei, grafikas izmantošanai, animācijas veidošanai, servisu izmantošanai un mobilās ierīcēs iebūvētās aparatūras vadībai.

  1. Programmēšanas valoda Java

Kursa laikā students tiks iepazīstināts ar valodas Java programmatūras uzbūves pamatprincipiem, datu tipiem, operatoriem, klasēm, interfeisa un pakešu izmantošanas veidiem; izņēmumu apstrādei; appletiem; rindu apstrādes metodēm; plūsmas vadības pieejam; datu ievade un izvade modeļiem; datortīkliem; notikumu apstrādes elementiem; grafiskie līdzekļiem datu vizualizācijai un lokalizācijas metodēm. Papildus tiks apskatīti klients-serveris arhitektūras pamatprincipi un datortīklu programmatūras izstrāde, izmantojot programmēšanas valodu Java.

  1. Programmēšana valoda Python

Kursā izglītojamie tiek iepazīstināti ar programmēšanas valodas Python iespējām un programmatūras izstrādes principiem. Kursā ir sniegts ievads programmēšanas valodā Python un tās izmantošana praktisku uzdevumu risināšanā. Kursā ir apskatīti programmatūras izstrādes posmi, programmas uzbūve, cikliskas konstrukcijas, funkcijas, procedūras, masīvi, simbolu virknes, teksta datnes, objekti, kā arī bibliotēku izmantošana ar specializāciju saistītu uzdevumu risināšanai. Kursā tiek apskatīta arī Python moduļu izmantošana, kas ļauj papildināt programmēšanas valodas funkcionalitātes klāstu, samazinot programmatūras izstrādes laiku un programmas koda garumu. Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs zināšanas un praktisko pieredzi, kas viņiem ļaus izmantot Python tipisku uzdevumu risināšanai savā specialitātē.

  1. Robotikas un programmēšanas pamati ar mikrokontrolleriem

Studiju kurss iepazīstina studentus ar robotikas pamatiem, projektējot, modelējot un izstrādājot robotizētas sistēmas, izmantojot mikrokontrollerus. Robotu izstrāde ir sadalīta divās daļās – projektēšana (konstruēšana) un programmēšana. Kursa pirmajā (projektēšanas) daļā studenti iepazītas ar elektroniskajiem elementiem, mikrokontrolleru veidiem, apgūst 3D modelēšanas pamatus, iemācās ģenerēt un nepieciešamības gadījumā koriģēt G-code datņu struktūru, veidojot savu telpisko modeli. Kursa otrajā (programmēšanas) daļā studenti apgūst kontrollera vadības programmēšanas valodas pamatus, izstrādājot lineāras un cikliskas programmas. Kursa noslēgumā studenti gūst priekšstatu par vadības programmas sastādīšanas iezīmēm, algoritmiem, programmēšanas pamatiem, elektronikas un mehānikas pamatiem un robotu uzbūves principiem. Kursa apguvei nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas.

Pieteikšanās: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

 

 

Gints Krūmiņš

Rīgas Tehniskā universitāte

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultāte

Programmatūras inženierijas katedra

 

Dalīties:
2. jūlijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs