20.05.
Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 5.sēde

27.05.
Domes kārtējā 6.sēde

 

 

 

Saistītie raksti

Projektā “Dabas gars” tiek sperti pirmie soļi teritoriju izzināšanā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

23.jūlijā Apes novada domē viesojās biedrības “Mākslas un Tehnoloģiju centrs” valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis, lai kopā ar projekta “Dabas gars” darba grupas pārstāvjiem vienotos par veicamajiem soļiem, lai veiksmīgi noritētu darbs pie projekta iedvesmas koncepcijas izstrādes, kas būtu kopīga komunikācijas un rīcības plāna sastādīšana teritorijām – Apes novadam, Izborskai un Lavri, kas turpmāk kalpos kā tūrisma pakalpojuma ceļvedis šo teritoriju attīstībai.

Kā viens no projekta ieskaņas pasākumiem notiks jau 24. jūlijā Gaujienā. Sākot no plkst.11.00 būs iespēja iepazīties ar Gaujienas kultūrvēsturisko vidi Jāzepa Vītola muzejā, muižas parku un projekta aktivitātēm. Vakarā būs iespēja baudīt muzikālās performances brīvdabas Anniņu terasēs. Laipni gaidīti interesenti!

Kā jau iepriekš tika informēts, Apes novada dome (Latvija) sadarbībā ar Valsts budžeta kultūras iestādi “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” (Krievija) un
Lavru pašvaldību (Krievija) ir uzsākusi īstenot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektu Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” “Spirit of nature” – “Dabas gars”.

Projekta ietvaros paredzēts, ka Gaujienas muižas parkā tiks stiprinātas nogāzes un izveidotas brīvdabas terases koncertiem un citiem pasākumiem. Parks tiks labiekārtots un aprīkots ar brīvdabas mūzikas instrumentiem, lai izceltu dabas un mūzikas vienotību vietā, kur komponists Jāzeps Vītols iedvesmojās mūzikas radīšanai.

Izborskā tiks izveidots takas segums, uzstādītas lapenes, informācijas stendi, soliņi un kāpnes, kas nodrošinās drošu pārvietošanos stāvākajos posmos. Atjaunotajā takā tiks uzstādīti molberti ar tāfelēm, dodot iespēju apmeklētājiem ļauties mākslas radīšanai.

Lavri ciemata centrā tiks veidots ģimenei draudzīgs, labiekārtots Lavri parks, kas ievedīs apmeklētājus Pasaku pasaulē. Plānotajos darbos ietilpst veco un bīstamo koku izzāģēšana, jaunu koku un krūmu stādīšana un pasaku tematiskā laukuma izveidošana.

Kopējais projekta budžets ir 642 200 EUR. Projekta līdzfinansējums no
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
ir 577 980 EUR (90 % no attiecināmām izmaksām). Apes novada domes finansējums ir 374 980 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 337 482 EUR (90% no attiecināmām izmaksām). Valsts budžeta kultūras iestādes “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” finansējums 155 690 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 140 121 EUR (90% no attiecināmām izmaksām). Lavru pašvaldību finansējums 111 530 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 100 377 EUR (90% no attiecināmām izmaksām).

Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā.

 

Dalīties:
24. jūlijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen