Saistītie raksti

Šā gada augusta mēnesī uzsākti vērienīgi Gaujienas muižas parka labiekārtošanas darbi.

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir http://www.latruscbc.eu

Šā gada augusta mēnesī uzsākti vērienīgi Gaujienas muižas parka labiekārtošanas darbi.

Kā jau iepriekš informējām, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem”  (Spirit of nature – “Dabas gars”) viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir Gaujienas muižas parka labiekārtošana, kur izmantojot šīs vietas īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīta dabas un mūzikas vienotība vietā, kur komponists Jāzeps Vītols iedvesmojās mūzikas radīšanai.

Labiekārtošanas darbu ietvaros pēc SIA “Livland Group” izstrādātā projekta tiks veikta daļēja esošo atbalsta sienu un bīstamo mūra sienu atjaunošana nostiprināšana pie Gaujiena pils, serpentīnveida trepju/laukuma sistēmas izveide pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas”, parka teritorijā ainaviski uzstādīti skaņu objekti, veikta seno granīta stabiņu atjaunošana un atsevišķu posmu asfaltbetona seguma ierīkošana.

Visu šo darbu veikšanai nepieciešami gandrīz EUR 300 000, no kuriem EUR 225 000.00 ir Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 finansējums, EUR 12 500.00 – valsts budžeta dotācija. Pārējais ir Apes novada domes līdzfinansējums, kas tiek nodrošināts gan no saviem tekošā budžeta līdzekļiem, gan no Valsts Kases aizņēmuma līdzekļiem.

Darbus veiks SIA “Smart Energy” un būvuzraudzību nodrošinās Juris Ģērmanis.

Jau šobrīd ir veikta koku nozāģēšana, kas traucēja gan būvniecības procesu organizēšanu, gan apdraudētu jaunizveidoto mūri un tūristu drošību, jo koki bija stipri bojāti un bīstami. Parkā tiek atjaunoti granīta norobežojošie stabiņi gar ceļa malām un daļēji demontēts esošais dolomīta akmeņu mūris pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas”.

Apmeklētājiem Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”, būs pieejams visu būvniecības laiku, savukārt, pieeja ēkai tiks organizēta attiecīgi no veicamo darbu secības.

Aicinām būt saprotošiem un ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem apgrūtinājumiem un lūdzam ievērot norobežojumus un būvdarbu zonās neatrasties, jo darbi norit nogāzēs un demontāžas laikā, iespējama akmeņu brukšanas!!!

 

 

Dalīties:
13. augusts, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs