Saistītie raksti

Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē realizēts projekts

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apē Pasta iela ir sena galvenā pilsētas iela. To senāk sauca par Garo ceļu un tas bija vecais pasta ceļš, kas virzījās no Krievijas caur Veclaiceni, Peļļu gravām, Opes miestam uz Igauniju. Mēs lepojamies ar akmens bruģi, kas ir būvēts 1936.gadā, mēs priecājamies par katru sakopto māju, kas atrodas uz šīs ielas un par to simtgadīgajiem stāstiem.

Arī Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze, ir veikusi savus ierakstus Apes vēsturē, vispirms uzbūvējot baznīcu un izveidojot Balto dārzu, kurā var ienākt katrs un atveldzēties no dienas steigas. Tad uzņemoties rūpes par blakus baznīcai esošo ēku, kas kādreiz piederējusi igaunim Kārlim Tuvikenem un 1928-1955 bijusi slavena ar paša saimnieka ceptajām smalkmaizītēm.

Un nu ar ELFLA Latvijas Lauku attīstības 2014.-2020.gadam LEADER programmas un Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” finansiālu atbalstu, esam sakārtojuši arī teritoriju starp baznīcu un ēku Pasta ielā 9. Saglabājot ainavisko Pasta ielas koptēlu, ir izveidots bruģēts segums stāvlaukumam, takām, radīta pievilcīga pilsētas ainava, nodrošināta ceļu satiksmes, glābšanas dienesta prasībām atbilstoša un droša vide uz vienvirziena ielas.

Pie sasniegtā mēs negribētu apstāties, jo šis realizētais projekts ilgtermiņā turpina Apes novada pašvaldības un ES fondu atbalstītās aktivitātes pilsētvides sakārtošanas darbus, tai skaitā Apes pilsētas vēsturiskā centra un Pasta ielas sakārtošanu un vēsturiskās apbūves saglabāšanu.

Bruģēšanas un labiekārtošanas darbu veica SIA Miso KK.

Kopējā Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes projekta “Laikmetu, cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas” tai piederošajā teritorijā Apē, Pasta ielā 9 un Pasta ielā 11”, summa EUR 23455,67, no tām publiskais finansējums EUR 21110,10.

 

Zita Prazņicāne

 

Dalīties:
28. augusts, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs