Saistītie raksti

Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas Gars”

Print Friendly, PDF & Email

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir http://www.latruscbc.eu

 

Jāzepa Vītola muzikālās iedvesmas pasākums “Dabas Gars”

Gaujienas Vītolsvētki šovasar izskanēja neierasti – tikai vienā koncertā, jo Covid-19 radītie ierobežojumi neļāva notikt tradicionālajai Vītolēnu nometnei un lieliem pasākumiem.

24.jūlijā jau sākot no plkst.11.00 ikvienam bija iespēja iepazīties ar Gaujienas kultūrvēsturisko vidi, plānotajām projekta Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” “Spirit of nature” – “Dabas gars” aktivitātēm muižas parkā un vakarā baudīt izcilus muzikālus priekšnesumus koncertā „Dabas gars”, kas lietus dēļ notika pils zālē. Koris „Skaņupe”, Vītolēnu pedagogi un divu stīgu kvartetu „kautiņš” ar prieka caurstrāvotu mūziku sajūsmināja klausītājus un vēl ilgi atbalsojās sirdīs. Paldies visiem par nedalīto uzmanību un neticamo klusumu zālē, prieks bija redzēt skatītāju rindās arī tuvos kaimiņus no Igaunijas Tahevas un Harglas. Emocijas nevar uzrakstīt vārdos. Tikai tie, kas ir patiesi klātesoši Gaujienai un mūzikai, līdzīgi kā savulaik Jāzeps Vītols, sajūt dabas un mūzikas mijiedarbības radošo spēku.

Tika aizvadīta aizraujoša diena, kurā analizējām Gaujienas tūrisma iespējas, esošos un jaunos piedāvājumus un to attīstīšanu, realizējot šo pārrobežu projektu. Patiess prieks par katru soli, kas palīdz pilnveidot Gaujienas kultūrvēsturisko ainavu.

 

 

Dalīties:
13. augusts, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs