Saistītie raksti

Par saturīgu un radošu brīvā laika pavadīšanu Virešos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Virešu pagastā tiek īstenots biedrības “Piegauja” projekts ”Biedrības “Piegauja” radošā stikla apstrādes darbnīca – vieta mācībām un saturīgām brīvā laika aktivitātēm Virešu pagastā”. Projektam finansiāls atbalsts gūts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, iesniedzot projektu biedrībā “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. Projekta kopējais finansējums ir 4987.30 EUR,  no tā  programmas finansējums sastāda 4488.57 EUR,  bet  Apes novada domes līdzfinansējums 498.73 EUR.

Virešu pagasta pārvaldes ēkas telpā, kura nodota biedrības aktivitāšu organizēšanai, projekta ietvaros tiks iekārtota radošā darbnīca ar stikla kausējamo krāsni un piederumiem (stikla kausējamām formām, slīpmašīnu, stikla griežamajiem piederumiem, mērinstrumentiem). Krāsnī varēs kausēt speciāli šim mērķim paredzētu stiklu, veidojot no tā rotaslietas, šķīvjus, dekoratīvus priekšmetus, suvenīrus u.c. Vēlamies būt arī videi draudzīgi un rast iespēju pārvērst “stikla atkritumus” mākslā, kas būtu ieguldījums vides saglabāšanā novadā kopumā.

Darbošanās ar stiklu un kausējamo krāsni būs iespējama visiem interesentiem, jo tiks organizēta darbnīcu veidā, par to iepriekš informējot gan kopienas iedzīvotājus, gan plašāku sabiedrību ar vietējo masu mediju starpniecību.

Šobrīd ir veikts stikla kausējamās krāsns un piederumu pasūtījums. Pēc nepieciešamo piederumu piegādes un telpas iekārtošanas kopienas iedzīvotāji tiks informēti par darbnīcas darba uzsākšanu.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un iesaistīties biedrības “Piegauja” organizētajās radošajās darbnīcās, izmantot iespēju apgūt jaunas prasmes un saturīgi pavadīt brīvo laiku šeit pat uz vietas Virešos. Aicinām būt aktīviem, nākt ar savām idejām un kopā darboties. Mums katram ir iespēja veidot ap sevi tādu vidi kādā vēlamies dzīvot, tāpēc esam atvērti kopīgu ideju īstenošanai.

 

Biedrības “Piegauja” vārdā

projekta idejas autore un īstenotāja

Līga Ozoliņa

 

 

 

Dalīties:
2. augusts, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs