Saistītie raksti

Gaujienas muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir http://www.latruscbc.eu

 

Gaujienas muižas parkā uzsākti labiekārtošanas darbi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (“Spirit of nature” jeb latviskojot “Dabas gars”) ietvaros.

“Anniņu” ielejā, kur komponists Jāzeps Vītols iedvesmojās mūzikas radīšanai, tiek veidotas brīvdabas terases un atbalsta sienas gar stāvajām nogāzēm. Parka centrālajā daļā jau iztaisnotas akmens stabiņu rindas un uzstādīti brīvdabas mūzikas instrumenti. Tomēr vēl nesteidzieties tos izmēģināt, jo apmeklētājiem instrumenti būs pieejami tikai pēc nodošanas ekspluatācijā.

Projektu plānots ieviest divu gadu laikā, kopā ar vienotu tūrisma koncepciju sadarbībā ar visiem trim projekta partneriem – Krievijas Valsts budžeta kultūras iestādi “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” un Lavru pašvaldību.

Nedaudz pacietības un varēsiet Gaujienas muižas parka brīnumaino auru izbaudīt jaunā kvalitātē!

Ineta Riepniece, Jāzepa Vītola muzeja “Anniņas” vadītāja

 

Dalīties:
3. septembris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs