20.05.
Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 5.sēde

27.05.
Domes kārtējā 6.sēde

 

 

 

Saistītie raksti

22. septembrī, sākas pieteikšanās mācībām ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtā.

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ņemot vērā situāciju valstī, RTU piedāvās šos kursus apmeklēt attālināti.

Pieteikšanās 5. mācību kārtā norisināsies līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/329. Arī 5. kārtā mācībām varēs pieteikties strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.

Nodarbības notiks gan klātienē RTU telpās, gan attālināti.

Izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Pēc programmas apguves kursantiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību atbilstoši MK noteikumiem Nr. 902 “Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti“.

Šodien, gatavojoties projektam, RTU ir gatava piedāvāt vairākas profesionālās pilnveides programmas, kas varētu būt saistošas darbiniekiem, lai pilnveidotu savas kompetences IT un inženierzinātņu jomā:

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par finanšu datu analīzi un praktiskās iemaņas tās veikšanā, izmantojot dažādus analīzes rīkus. Veidot izpratni par finanšu datu pārskatu un budžeta veidošanu un pielāgošanu dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanu, izmantojot dažādas lietojuporgrammatūras funkcijas (Excel, Google Sheets). Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par datu analīzes un pārskatu sagatavošanas rīkiem un metodēm, apgūt datu formātus un to transformācijas veidus, datu apstrādes un kārtošanas metodes, informācijas atlases valodu SQL, datu importēšanas un eksportēšanas metodes un rīkus, datu analīzi un statistikas iegūšanas rīkus un metodes. Sniegt zināšanas par skriptu valodas izmantošanas īpatnībām un iespējām dažādu platformu lietojumprogrammatūras automatizēšanas un vadības kontekstā, iepazīstināt ar datu apstrādes automatizēšanas iespējām.  Kopējais stundu skaits 160- notiks attālināti.

Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām

Kursa mērķis ir attīstīt izglītojamo digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu darba procesu organizēšanā un vadībā dažādās uzņēmējdarbības sfērās. Tiks sniegtas zināšanas par tehnoloģiju informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām datu apstrādes un analīzes sfērā, teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā, tīmekļa resursu izmantošanā.

Kursa uzdevums attīstīt digitālās kompetences, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā gan klātienē, gan tiešsaistē. Kopējais stundu skaits – 160 stundas – notiks attālināti.

E-biznesa uzturēšana un vadīšana. Digitālais mārketings

Kursa mērķis sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par e-biznesa uzturēšanas un vadības metodēm, pielietojot tehniskus risinājumus, automatizācijas metodes, normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar e-komercdarbības procesiem. Sniegt izpratni par e-biznesa būtību un veidiem un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā. Praktiski pārbaudīt interneta tehnoloģiju ietekmi uz e-biznesa attīstību, dažādas e-biznesa formas (e-komercija, e-marketings, e-SCM, u.c.). Apgūt tīmekļa tehnoloģijās balstītu korporatīvu biznesa portālu uzbūves principus. Stundas skaits kopā – 160- notiks attālināti. 

Python programmēšana

Programmēšana ir kļuvusi par prasmi, kuru visā pasaulē plaši izmanto digitālajās humanitārajās zinātnēs. Python programmēšanas valoda ir viena no populārākajām programmēšanas valodām pasaulē. Programmas mērķis ir iepazīstināt kursantus ar Python programmēšanas valodas iespējām un programmatūras izstrādes principiem. Sniegt zināšanas par programmēšanas valodu Python un tās izmantošanas iespējām praktisku uzdevumu risināšanā. Apskatīt programmatūras izstrādes posmus, programmas uzbūves metodes, cikliskas konstrukcijas, funkcijas, procedūras, masīvus, simbolu virknes, teksta datnes, objektus, kā arī bibliotēku izmantošana ar specializāciju saistītu uzdevumu risināšanai. Apskatīt Python moduļu izmantošanu, kas ļauj papildināt programmēšanas valodas funkcionalitātes klāstu, samazinot programmatūras izstrādes laiku un programmas koda garumu. Apgūt Django web izstrādi un sava pilnīgi funkcionāla sociālā tīkla izstrādi. Kopējais stundu skaits – 160 stundas- notiks attālināti.

Web programmēšanas valodas (PHP, javascript, Python)

Tīmekļa produkta izstrāde ir sadalīta divās daļās – klienta daļas (front-end) izstrādē un servera daļas (back-end) izstrādē. Mūsdienīgas tīmekļa vietnes vairs nav iedomājamas bez tīmekļa pakalpēm (WEB services), kas neatkarīgi no izvēlētās platformas un vides ļauj nodrošināt datu apmaiņu. Šis kurss aptver tīmekļa lietojumprogrammu izveides posmus gan lietotāja, gan servera pusē, izmantojot mūsdienīgas programmēšanas valodas un tehnoloģijas.

Kursa mērķis ir apgūt tīmekļa produkta izstrādes metodes, kas ietver klienta daļas (front-end) un servera daļas (back-end) tīmekļa programmēšanas valodas funkcionalitātes apskatu, izstrādājot dinamiskā satura lapas,  pakalpojumu izstrādes metodes un valodas, kas ļaus nodrošināt informācijas apmaiņu un tīmekļa vietnes satura pielāgošanu neatkarīgi no izvēlētās platformas un vietnes.

Kursā tiek aplūkotas mūsdienīgas programmēšanas valodas PHP, Python, JavaScript. Kopējais stundu skaits – 160 stundas- notiks attālināti.

Mikrokontrolieru programmēšanas un robotu prototipēšanas pamati

Kursa ietvarā tiks aplūkoti: Elektronikas pamati, Diskrētie elektronikas komponenti, Elektrisko ķēžu izveide un atkļūdošana, Mikrokontrolieru uzbūve un darbība, Mikrokontrolieru lietošana, Mikrokontrolieru programmēšana, Robotizētu sistēmu prototipēšana. Kopējais stundu skaits – 160 stundas. Notiks klātienē.

Uz mikrokontrolieriem bāzētu robotu un lietu interneta ierīču izgatavošana un programmēšana padziļinātā līmenī

Kursa ietvarā tiks aplūkots: Integrālo mikroshēmu uzbūve un darbība, Shēmu un ķēžu izveide izmantojot integrālās mikroshēmas, CAD programmatūras izmantošana iespiedplašu projektēšanai un izgatavošanai, Elektrisko mērījumu veikšana, Lietu interneta pamati, Komunikācija protokoli starp iekārtām, Nelineāri vadības algoritmi, CAD programmatūras lietošana dizaina izveidē, CNC iekārtu lietošana, Ierīču projektēšana, izgatavošana un testēšana. Kopējais stundu skaits – 160 stundas. Notiks klātienē.

 

Gints Krūmiņš

Rīgas Tehniskā universitāte

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultāte

Programmatūras inženierijas katedra

 

 

Dalīties:
19. oktobris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen