20.05.
Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 5.sēde

27.05.
Domes kārtējā 6.sēde

 

 

 

Saistītie raksti

Apes novada kultūras iestādes no 26.10. strādā attālināti, izņemot bibliotēkas, kuras pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta parastajā darba laikā.

Print Friendly, PDF & Email

 

Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētāja J.Liberta rīkojumu Nr. A/3-07/52 (26.10.2020) “Par pašvaldības iestāžu darba organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Apes novada bibliotēkās grāmatas būs iespējams klātienē samainīt ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA- bibliotēku darba laikos.

Apes Bibliotēka

Apes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

ape.biblioteka@ape.lv

liga.solosteja@ape.lv

Tālrunis: 643 22271 vai 26418833

Tālrunis: 26166374

Trapenes bibliotēka

trapenes.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 29392532

Gaujienas Bibliotēka

gaujiena.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 64381603; 25425155

Vidagas bibliotēka

vidaga.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 68610677

Apes novada muzejs / novadpētniecības centri un INFO centrs no 26.10 līdz turpmākajam rīkojumam strādā attālināti

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

ineta.riepniece@ape.lv

Tālrunis: 29247772

Trapenes novadpētniecības centrs

svetlana.spalvina@ape.lv

Tālrunis: 25413403; 25413243

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

 

Tālrunis: 26124789 vai 29131404

Virešu novadpētniecības centrs ”Mājvieta”

liga.ozolina@ape.lv

Tālrunis: 29489660

INFO CENTRS

gaujiena.info@ape.lvinfo@gaujiena.lv

Tālrunis: 64381601; 28386923

Apes novada tautas, kultūras un saieta nami no 26.10 līdz turpmākajam rīkojumam strādā attālināti. Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni:

Apes tautas nams

ilva.sare@ape.lv

Tālrunis: 64322274;27823322

Gaujienas tautas nams

gaujiena.tautasnams@ape.lv

Tālrunis: 26179320

Trapenes kultūras nams

svetlana.spalvina@ape.lv

Tālrunis: 25413243

Virešu saieta nams

santa.sare@ape.lv

Tālrunis: 26609392

 

Apes kultūras un tūrisma centra vadītāja: I.KOVTUŅENKO

 

Dalīties:
26. oktobris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen