Saistītie raksti

Apes novada kultūras iestādes no 26.10. strādā attālināti, izņemot bibliotēkas, kuras pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta parastajā darba laikā.

Print Friendly, PDF & Email

 

Pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētāja J.Liberta rīkojumu Nr. A/3-07/52 (26.10.2020) “Par pašvaldības iestāžu darba organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Apes novada bibliotēkās grāmatas būs iespējams klātienē samainīt ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA- bibliotēku darba laikos.

Apes Bibliotēka

Apes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

ape.biblioteka@ape.lv

liga.solosteja@ape.lv

Tālrunis: 643 22271 vai 26418833

Tālrunis: 26166374

Trapenes bibliotēka

trapenes.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 29392532

Gaujienas Bibliotēka

gaujiena.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 64381603; 25425155

Vidagas bibliotēka

vidaga.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 68610677

Apes novada muzejs / novadpētniecības centri un INFO centrs no 26.10 līdz turpmākajam rīkojumam strādā attālināti

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

ineta.riepniece@ape.lv

Tālrunis: 29247772

Trapenes novadpētniecības centrs

svetlana.spalvina@ape.lv

Tālrunis: 25413403; 25413243

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

 

Tālrunis: 26124789 vai 29131404

Virešu novadpētniecības centrs ”Mājvieta”

liga.ozolina@ape.lv

Tālrunis: 29489660

INFO CENTRS

gaujiena.info@ape.lvinfo@gaujiena.lv

Tālrunis: 64381601; 28386923

Apes novada tautas, kultūras un saieta nami no 26.10 līdz turpmākajam rīkojumam strādā attālināti. Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni:

Apes tautas nams

ilva.sare@ape.lv

Tālrunis: 64322274;27823322

Gaujienas tautas nams

gaujiena.tautasnams@ape.lv

Tālrunis: 26179320

Trapenes kultūras nams

svetlana.spalvina@ape.lv

Tālrunis: 25413243

Virešu saieta nams

santa.sare@ape.lv

Tālrunis: 26609392

 

Apes kultūras un tūrisma centra vadītāja: I.KOVTUŅENKO

 

Dalīties:
26. oktobris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs