Saistītie raksti

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr.158 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”, apstiprinot ēdināšanas pakalpojuma maksu Apes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem dienā ar 2020.gada 1.oktobri.

Pašvaldība ir aprēķinājusi faktiskās izmaksas par ēdināšanas pakalpojumiem, tāpēc, lai iespēju robežās atslogotu izglītojamo vecākus no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, Dome pieņēma lēmumu, laika periodā no 2020.gada 1.oktobra

  • pilnībā segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestāžu 1. līdz 4.klašu izglītojamajiem, kur daļu sastāda valsts finansējums – EUR 0.71 un atlikušo daļu pašvaldības finansējums,
  • savukārt pārējiem Apes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par pusdienām vecāki maksās EUR 0.60 dienā un pašvaldība dotēs atlikušo summu, tāpat pašvaldība daļēji finansēs arī launaga ēdināšanas izmaksas. Aicinām iepazīties ar apstiprināto ēdināšanas pakalpojuma izmaksu tabulu.

 

 

 

Dalīties:
7. oktobris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs