Saistītie raksti

Par saturīgu un radošu brīvā laika pavadīšanu Virešos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Biedrība “Piegauja” septembra nogalē ir saņēmusi pasūtīto tehniku un aprīkojumu  projekta “Biedrības “Piegauja” radošā stikla apstrādes darbnīca – vieta mācībām un saturīgām brīvā laika aktivitātēm Virešu pagastā” ietvaros. Projektam finansiāls atbalsts gūts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Esam iegādājušies stikla kausējamo krāsni un piederumus (stikla kausējamās formas, slīpmašīnu, stikla griežamos piederumus, mērinstrumentus). Plānots, ka krāsnī varēs kausēt gan speciāli šim mērķim paredzētu stiklu, gan izmantot katram mājās pieejamus stikla izstrādājumus – logu stiklu, stikla pudeles, veidojot no tiem  dekoratīvus priekšmetus, suvenīrus u.c. Tāpēc šis projekts ir arī videi draudzīgs, jo tiks otrreiz izmantots stikls un iespējams, ka kāds gabaliņš stikla, kas citādāk nokļūtu atkritumos, tagad varēs pārtapt skaitā priekšmetā un dzīvot savu otro dzīvi.

Oktobra otrajā pusē ir plānotas pirmās apmācības, kurās kopā ar stikla mākslinieci varēs iegūt pamatprasmes un sapratni par to kā darboties ar stiklu un krāsni. Atkarībā no iedzīvotāju intereses tālākā nākotnē plānots, ka radošās darbnīcas tiks organizētas regulāri, lai pēc iespējas plašākam cilvēku lokam ir iespēja piedalīties un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Radošās darbnīcas notiks Virešu pagasta pārvaldes namā, kur biedrībai ir atsevišķi iekārtota telpa savu ideju un aktivitāšu realizācijai.

Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem, sekot līdzi informācijai par biedrības aktivitātēm, nākt un iesaistīties.

Līga Ozoliņa, Biedrības “Piegauja” vārdā projekta idejas autore un īstenotāja

 

Dalīties:
7. oktobris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs