Saistītie raksti

Aktualizēta kārtība par materiālo atbalstu Apes novada daudzbērnu ģimenēm

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Lai iespēju robežās atvieglotu Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmās),

Dome 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu izdarīt Apes novada domes 27.08.2020. lēmumā Nr.141 “Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada daudzbērnu ģimenēm” (turpmāk – lēmums) grozījumu,

nosakot, ka atvieglojumu saņemšanai vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji ar iesniegumu un  dokumentu, kas apliecina izdevumus, vēršas Apes novada pašvaldībā klātienē vai iesniedz iesniegumu un  dokumentu, kas apliecina izdevumus, elektroniski, nosūtot tos uz e-adresi administracija@ape.lv līdz katra mēneša 20.datumam.

 Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

 

Dalīties:
3. novembris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs