20.05.
Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 5.sēde

27.05.
Domes kārtējā 6.sēde

 

 

 

Saistītie raksti

Veselību veicināšanas un slimību profilakses pasākumu aktivitātes turpināsies

Print Friendly, PDF & Email

 

 

   

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Turpinot iesāktās aktivitātes projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”  Apes novada dome 2020. gada augustā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  par projekta 2. kārtas īstenošanu, tādējādi pagarinot 1.kārtas ietvaros apstiprināto projekta īstenošanas periodu līdz 2023.gada 31.augustam un iespēju apgūt papildu finansējumu 30 484.00 EUR apmērā, īstenojot vēl 144 pasākumus.

Projekta mērķis – veicināt vietējās sabiedrības fiziskās un garīgās veselības attīstību, sniedzot iespējas visiem Apes novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, fiziskās un emocionālās veselības stāvokļa, invaliditātes veida un etniskās piederības, piedalīties dažādos organizētos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos.

Projekta ietvaros plānots organizēt virkni dažādus veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus, tai skaitā visās novada skolās paredzētas lekcijas par atkarību mazināšanas profilaksi gan skolēniem, gan novada iedzīvotājiem un sociālā riska grupu iedzīvotājiem, ņirgāšanās profilakses un saliedēšanās pasākumu nodarbības skolas vidē, katrā pagasta teritorijā notiks iepriekšējā periodā popularitāti guvušais pasākums – tematiskās vasaras skola par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā. Visā novada teritorijā paredzētas lekcijas un praktiskas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem, kā arī sporta diena kopā ar fizioterapeitu. Ikvienam Apes novada iedzīvotājam būs iespēja piedalīties veselības, sporta un aktīvās atpūtas dienās, tiks organizētas ekskursijas novada senioriem, senioru aktīvās kustēšanās dienas, SAC “Trapene” sporta dienas, notiks pārgājieni, orientēšanās un riteņbraukšanas pasākumi,  organizētas vasaras nometnes bērniem, peldēt prasmes apmācības 1.-4.klašu skolēniem, cerēsim, ka varēsim izbaudīt arī ziemas sporta veidu dažādas aktivitātes. Paredzētas vingrošanas nodarbības – veselības uzlabošanas un vispārattīstošās vingrošanas nodarbības gan pirmsskolas un sākumskolas bērniem, gan vingrošana dažādām gaumēm piedāvājot izbaudīt Jogas, Cigun, Pilates, Stepa, TRX, Aerobikas nodarbības.

Ar lielu aizrautību oktobra mēnesis iezīmējās ar projekta aktivitāšu uzsākšanas īstenošanu. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.- 4.klašu skolēni divas reizes pabija baseinā “Rifs”, Priekuļos, Priekuļu novadā, kur apguva peldēt prasmes profesionālu sporta speciālistu vadībā.      

Lielu dalībnieku atsaucību guva uzsāktās nodarbības Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas telpās – otrdienās alūksnietes Ingūnas Dovgānes vadībā dalībnieces apguva vispārējās vingrošanas pamatnosacījumus, trešdienās Inguna Baranovska no Smiltenes novada dalībniekus Jogas nodarbībās mācīja izprast Jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumus, kā uzlabot fizisko pašsajūtu un  atbrīvoties no ikdienas stresa. Ceturtdienās apeniete Irēna Meistere saviem dalībniekiem mācīja iepazīt Cigun tehnikas pielietojumu veselības uzlabošanā.

Diemžēl uzsāktās veselību veicināšanas aktivitātes tika pārtrauktas, ievērojot Covid-19 noteiktos ierobežojumus, cerēsim un gaidīsim, ka drīz varēsim atsākt kopīgu kustēšanos.    

Paldies visiem, kas atbalsta un aktīvi piedalījās un piedalīsies veselības veicināšanas  projekta pasākumos!

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas.

Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt Apes novada mājas lapā  http://www.apesnovads.lv sadaļā Attīstība – Realizācijā esošie projekti.

 

 

 

Dalīties:
4. novembris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen