Saistītie raksti

Paziņojums par jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, noteic, ka Apes novada pašvaldība kopā ar Smiltenes novada pašvaldību un Raunas novada pašvaldību turpmāk, no 2021. gada 1. jūlija, veidos vienu administratīvo teritoriju – Smiltenes novadu. Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.

Apes novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, izstrādes Darba uzdevumiem, izpildes termiņiem, kā arī izstrādes vadības grupas sastāvu.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, izvērtējot nacionālā līmeņa, Vidzemes reģiona plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Smiltenes novada attīstības programmā tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Jāatzīmē, ka jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē tiks analizēti un ņemti vērā arī esošo Smiltenes novada, Apes novada un Raunas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.

Programmu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties, gan darba grupās, gan izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujās un sabiedriskajās apspriešanās.

Par jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes turpmākajiem pasākumiem informācija tiks publicēta mājaslapā http://www.apesnovads.lv  

Jautājumus un priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu administracija@ape.lv vai iesniegt Smiltenes, Apes un Raunas novadu pašvaldību Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Aicinām iepazīties ar lēmumiem:

Apes novada domes 26.11.2020. lēmums Nr.223 (sēdes protokols Nr. 19, 16.p.) “Par jaunizveidojamā Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”

Apes novada domes 26.11.2020. lēmums Nr.224 “Par jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

 

 

 

Dalīties:
3. decembris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs