Saistītie raksti

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī, ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu,

29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:

Siltumapgādes tarifs apkurei un siltā ūdens tarifs piegādei apkures

sezonā Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas “Robežnieki”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

 

 

Mērvienība Maksa EUR bez PVN Maksa EUR ar PVN

*Fiziskai personai PVN 12 %;

*Juridiskai personai PVN 21%

 

1.1.

 

1.1.1.

 

 1.1.2.

 

Siltā ūdens piegāde

 

ar ūdens skaitītāju

 

vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja

 

 

EUR / 1 m3

 

EUR/mēnesī

 

 

3.53

 

7.06

 

 

 

4.27

 

8.54

2.1.

 

2.1.1.

 

2.1.2.

Apkure

 

Fiziskai personai

 

Juridiskai personai

EUR/1 m2

 

       1.260  

 

1.411

 

1.525

Lēmums un siltumapgādes tarifi apkurei un siltā ūdens tarifs stājas spēkā ar  2021.gada 1.februāri.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.54 „Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu”.

 

Dalīties:
4. janvāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs