Saistītie raksti

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ņemot vērā ekonomiskos aprēķinus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pa kalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī personāla izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas – tajā skaitā materiālu izmaksas, elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas, vides stāvokļa kontroles izdevumi, aizdevumu procentu un pamatsummas maksājumi, ir pārskatīti 2020.gada faktiskie ūdenssaimniecības pakalpojumu izdevumi, kā arī 2021.gada plānotās izdevumu tāmes un 29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus:

Apes pilsētā un Apes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.90 bez PVN līdzšinējā EUR 0.95 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.05 (bez PVN) paliek nemainīgs.

Gaujienas pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.81 (bez PVN) līdzšinējā EUR 0.89 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 0.89 (bez PVN) līdzšinējo 0.95 EUR (bez PVN) vietā.

Trapenes pagastā ūdenspiegādei par vienu kubikmetru tiek noteikts tarifs EUR 0.88 bez PVN līdzšinējā EUR 0.90 (bez PVN) vietā, un notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru EUR 1.05 (bez PVN) līdzšinējo 0.99 EUR (bez PVN) vietā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi stājas spēkā ar 01.02.2021.

 

 

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2021.gadā bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde 1 m3 0.90
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.05
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju(200l*30d=6 m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 5.42
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 6.28
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 8.13
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 9.42
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) :
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.71
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.14
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.90
         

 

Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2021.gadā bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde 1 m3 0.81
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 0.89
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 200 l*30d=6 m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 4.86
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 5.32
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.28
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.98
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.43
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.66
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.81
         

 

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā

Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2021.gadā bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
Ūdens piegāde 1 m3 0.88
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 1.05
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 200 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (200l*30d=6m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 5.26
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 6.31
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.89
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 9.47
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām):
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju (100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.63
Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.16
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.88
Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem
Liellopi

(100l/d*30d)=3m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.64
Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam

(50l/d*30d)=1.5m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.32
Zirgi

(80l/d*30d)=2.4m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 2.11
Aitas

( 10l/d*30d)=0.3m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.26
Cūkas

( 15l/d*30d)=0.45m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.40
Sivēnmāte ar sivēniem

( 60l/d*30d)=1.80 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.58
Jērs

(6 l/d*30d)=0.18  m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.16
Trusis

(3 l/d*30d)=0.09 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.08
Pīle, zoss

(2 l/d*30d)=0.06 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.05
Tītars

(1.5 l/d*30d)=0.045 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.04
Vista

(1 l/d*30d)=0.03 m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.03

 

 

Dalīties:
4. janvāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs