Saistītie raksti

Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem Apes novadā laika periodā no 01.12.2020. līdz 31.12.2020.

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Decembrī Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 3 reidos:

5.decembrī reidā, tika iekļauta Ape, Trapene, Gaujiena.

Reida laikā pastiprināti tika pievērsta uzmanība Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanā. Pārkāpumi netika konstatēti.

9. decembrī reidā apsekota Gaujiena, Trapene, Ape.

Trapenē, veikalā “Top”, 1959. gadā dzimis vīrietis nelietoja mutes un deguna aizsarg masku, pārkāpjot Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.3.2.punktu, kas nosaka, ka apmeklētāji un darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav atdalīti ar fizisku barjeru, lieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus. Atbildība par pārkāpumu paredzēta “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 50.1 pantā, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām (50 eiro). Persona savu vainu atzina un nožēloja, pamatojoties ar “Administratīvās atbildības likuma” 11. pantu  personas atbrīvošana no administratīvās atbildības, izsakot mutvārdu aizrādījums.

18.decembrī reidā apsekota Ape, Trapene, Gaujiena.

Apē automašīna novietota stāvēšanai tuvāk par pieciem metriem no krustojuma, automašīnas vadītājs ar savu rīcību pārkāpa “Ceļu satiksmes noteikumu” 121.6 punktu. Automašīnas vadītājam izteikts mutvārdu aizrādījums.

Trapenē 1959. gada un 1962. gada dzimuši vīrieši, neievēroja vismaz 2 metru distanci, pārkāpjot Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.1. punktu, kas nosaka, ka vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci. Ar abiem vīriešiem izvestas audzinoša rakstura pārrunas, izteikts mutvārdu aizrādījumu.

 

Smiltenes novada Pašvaldības policija

 

Dalīties:
12. janvāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs