19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada dome pakalpojumus nodrošina klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome  pakalpojumu sniegšanu klātienē organizē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var, zvanot pa tālruni Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram (VPVKAC), tālrunis: 64307220, 26180350, vai rakstot uz epastu: administracija@ape.lv

Aicinām iedzīvotājus, kuri vēlas saņemt Pašvaldības pakalpojumu klātienē, lietot mutes un deguna aizsegus, ievērot 2 metru distanci, regulāri mazgāt vai dezinficēt rokas. Aicinām arī ikvienu rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli – ja jūtaties slims, ir jāpaliek mājās, lai neapdraudētu apkārtējos.

Iesniegumus, veidlapas vai citus iesniedzamos dokumentus lūgums atstāt pastkastītē pie Apes novada domes, Stacijas ielā 2, Apē vai pastkastītē pie Pagastu pārvalžu ieejas durvīm. Iesniegumu, veidlapu paraugi atrodami http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/pakalpojumi/  Tos iespējams rakstīt arī brīvā formā.

Valsts pakalpojumi  pieejami portālā latvija.lv, saziņa e-pastā: ape@pakalpojumucentri.lv vai uz tālruni 26180350.

 

Maksājumus aicinām veikt caur internetbanku: Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872, Bankas konts: LV28HABA0551025833523, AS Swedbank, Bankas kods: HABALV22

Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv

 

 

Dalīties:
23. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen