19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par izglītības procesa organizēšanu Gaujienas pamatskolā no 10.februāra

Print Friendly, PDF & Email

 

 

8.februārī Gaujienas pamatskolā tika veikts Covid-19 skrīnings un tika saņemta ziņa par atklātu Covid-19 diviem bērniem no vienas ģimenes.

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un novērstu izglītojamo un darbinieku saslimstību, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem,  Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts 9.februārī izdeva rīkojumu no 10.februāra līdz 23.februārim (ieskaitot) Gaujienas pamatskolai noteikt pilnībā attālinātu mācību procesu.

Gaujienas pamatskolas direktore Vita ANDERSONE ir informējusi izglītojamo vecākus par izglītības procesa organizēšanu no 10.februāra, kā arī par rekomendācijām kontaktpersonām.

Gaujienas pamatskola nodrošinās izglītojamos ar pārtikas pakām –  valsts budžeta mērķdotācijas izlietojums speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai, par summu 2.50 eiro dienā. Pārtikas pakas tiks sagatavotas un piegādātas izglītojamajiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Apes novada dome

 

Dalīties:
10. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen