19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par izglītības procesa organizēšanu Gaujienas pamatskolā no 24.februāra

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts 22.februārī izdeva rīkojumu atļaut Gaujienas pamatskolai atsākt mācības klātienē ar 24.februāri, izņemot 7.b un 9.b klašu izglītojamos, pamatojoties uz Covid-19 kumulatīvo saslimstības rādītāju attiecīgajās pašvaldībās.

Gaujienas pamatskolā stingri tiks ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kā arī iestādē klātienē tiks nodrošināta nodarbināto iknedēļas testēšana.

Gaujienas pamatskolas direktore Vita Andersone ir informējusi izglītojamo vecākus par izglītības procesa organizēšanu Gaujienas pamatskolā no 24.februāra. Attālinātajā mācību procesā 7.b un 9.b izglītojamie tiks nodrošināti ar pārtikas pakām – valsts budžeta mērķdotācijas izlietojums speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai, par summu 2.50 eiro dienā, pārtikas pakas tiks piegādās, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Kā jau iepriekš tika informēts, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un novērstu izglītojamo un darbinieku saslimstību, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem,  Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts 9.februārī izdeva rīkojumu no 10.februāra līdz 23.februārim (ieskaitot) Gaujienas pamatskolai noteikt pilnībā attālinātu mācību procesu.

Apes novada dome

 

Dalīties:
23. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen