Saistītie raksti

Par situāciju pašvaldības iestādēs Covid-19 izplatības laikā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Janvāra sākumā, pēc Slimību profilakses un kontroles centra statistikas datiem, Apes novadu skāra Covid-19 vīrusa izplatība.

Pašvaldības iestādē Sociālās aprūpes centrā “Trapene”, kur līdz šim centra klienti regulāri tika uzraudzīti un testēti, pēc janvāra vidū veiktā skrīninga, Covid-19 tika atklāts gan vairākiem pacientiem, gan darbiniekiem. Pēc atkārota skrīninga veikšanas, pozitīvs Covid-19 infekcijas rezultāts netika uzrādīts testētajām personām un SAC “Trapene” darbs tika organizēts saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām.

Brīdī, kad, gan aprūpes darbinieki, gan medicīnas personāls, vīrusa skarti, nevarēja veikt darba pienākumus, pašvaldība, kā SAC “Trapene” dibinātājs, sadarbojoties ar aprūpes centra vadību, operatīvi veica organizatoriskos pasākumus sociālās aprūpes iestādes darba organizēšanai un slimības ierobežošanai un samazināšanai iestādē.

Tika apzināti SAC “Trapene” klientu ģimenes ārsti, izdevās piesaistīt brīvprātīgos aprūpētājus, arī medicīnas darbiniekus, tika norīkots darbinieks no Apes novada Sociālā dienesta. Pašvaldība vērsās pēc atbalsta Valsts aizsardzības spēkos, lūdzot atbalstu ar medicīnas personālu un palīdzību klientu medicīniskās aprūpes nodrošināšanai.

Pašvaldība ir pateicīga ģimenes ārstei Zitai Prazņicānei ar komandu, kuri kritiskajā brīdī nodrošināja medicīnisko aprūpi SAC “Trapene” un bija liels atbalsts iestādei. Pašvaldība saka lielu paldies visiem SAC “Trapene” darbiniekiem, kuri mobilizējās, veica pašaizliedzīgu darbu, lai iestādē esošie klienti saņemtu aprūpi, ēdienu, zāles, viņus stiprinātu un atbalstītu.

Informējam, ka 15.janvārī Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu, kurā noteikts pašvaldības iestāžu vadībai, nekavējoties informēt Pašvaldības domes izpilddirektoru, ja tā uzzina par Covid-19 saslimšanas gadījumu no darbinieka un apkopot saslimušā ar Covid-19 kontaktpersonu sarakstu un iesniegt izpilddirektoram. Līdz ar to, pašvaldībā ir informācija tikai par pašvaldības iestādēs esošo situāciju, tālākai saziņai ar Slimību profilakses un kontroles centru, bet diemžēl, Personu datu aizsardzība liedz pašvaldībai iegūt ziņas par pārējiem saslimušajiem Apes novadā.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, uz 03.02.2021. inficēto gadījumu skaits Apes novadā ir 29.

Mēs esam mazs novads, kur katra iedzīvotāja spēja būt atbildīgiem, var palīdzēt pārraut vīrusa Covid-19 ķēdes izplatību.  Aicinām ikvienu iedzīvotāju izprast situācijas nopietnību – gan sadzīvē, gan darba gaitās apzinīgi ievērot speciālistu ieteiktos un valdības apstiprinātos drošības noteikumus! Laikā, kamēr vēl nav plaši pieejamas vakcīnas, tas ir vienīgais līdzeklis, lai mazinātu vīrusa izplatību!

Paldies visiem Apes novada iedzīvotājiem, kuri ievēro drošības pasākumus, kuri ir līdzatbildīgi, iejūtīgi un saprotoši šajā laikā.

 

Dalīties:
4. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs