19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika NOLIKUMS

Print Friendly, PDF & Email

 

 

♪ Vispārējā informācija

Konkursu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Apes novada domi, Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi, biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu tiek izsludināta aktuālā gada tēma, konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un tehnika, kādā veidojami mākslas darbi. Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot konkursa popularizēšanā.

2021.gada tēma – „Pļava”

♪ Dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

♪ Uzdevums – Klausoties Jāzepa Vītola simfonisko poēmu „Līgo”, gleznot stilizētu pļavas ziedu kompozīciju guaša tehnikā. Saite uz skaņdarbu: (82) Jāzeps Vītols – Līgo, symphonic poem, Op.4 (1889) – YouTube

♪ Formāts – A3

 ♪ Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

♪ Darbu iesniegšanas termiņš –  15.jūnijs

 ♪ Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „Gaismas”, Gaujiena, Apes novads, LV – 4339. Darbus lūdzam nosūtīt nelocītus, to otrā pusē norādot  autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-pastu, telefona numuru un skolas nosaukumu. Ja sūta kolektīvi no skolas, jāpievieno dalībnieku saraksts, skolotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

♪ Vērtēšana un balvu fonds

Darbi tiek vērtēti piecās vecuma grupās:

  • 7 – 9 gadi
  • 10-12 gadi
  • 13-15 gadi
  • 16-18 gadi
  • pieaugušie

Žūrijā – profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas pagasta pārvaldes, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”.  

PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija. Katrā grupā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas. Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā http://www.vitoleni.lv.   Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiek Gaujienas Vītolsvētku laikā 2021.gada 24.jūlijā. Ja konkursa laureātiem nebūs iespēja piedalīties pasākumā vai pasākums nevarēs notikt valstī noteikto ierobežojumu dēļ, tad balvas un diplomi tiks nosūtīti uz norādītajām adresēm vai vienojoties ar laureātu par citām saņemšanas iespējām.

♪ Kontakti informācijai – Vizbulīte Jaukule, tālr.29336274,

e-pasts vizbulite61@inbox.lv 

 

Dalīties:
15. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen