19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Cienījamie Apes, Raunas un Smiltenes novada uzņēmēji!

Print Friendly, PDF & Email

 

Līdz 31. martam notiek uzņēmēju aptauja par jaunizveidojamā Smiltenes novada teritorijas (šobrīd Apes, Raunas un Smiltenes novada) uzņēmējdarbības vides attīstību.  

Aicinām sniegt viedokli, aizpildot anketu, tādejādi iesaistoties jaunā novada attīstības plānošanā! Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam,  Smiltenes novada attīstības programmas izstrādē un Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021.-2030. gadam izstrādē.

Anketa uzņēmējiem elektroniski pieejama šeit.

Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 10-15 minūtes.

Aizpildi un aicini arī citus novada uzņēmējus to aizpildīt!

Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

 

Paralēli uzņēmēju aptaujai norisinās arī jaunizveidojamā novada iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāju aptauja elektroniski pieejama šeit.  

 

Dalīties:
1. marts, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen