19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Nekustamā īpašuma nodokļa /NĪN/ maksātāju informācijai

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis /turpmāk-NĪN/ tiek aprēķināts uz gadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos.

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 17.maijā, 16.augustā un 15.novembrī -vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī vienu reizi gadā – avansa veidā.

Ja maksājumu veic par visu gadu, tad maksājums jāveic līdz 31.martam.

NĪN maksājumus var veikt elektroniski portālā – http://www.epakalpojumi.lv  vai http://www.latvija.lv .

Abos gadījumos portālos pieejams pašvaldības bankas konts NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Portālā http://www.epakalpojumi.lv iespējams veikt samaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinu nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu, tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa samaksu, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādīt īpašnieku, īpašuma /zeme vai ēka/ konta numuru  un kādu summu maksā par katru kontu.

Informēju, ka nekustamā īpašuma nodokli var samaksāt arī visās Apes novada pārvalžu kasēs un Apes novada domes kasē. Maksājumus var veikt skaidrā un bezskaidrā naudā. Bezskaidrā naudā nevar veikt maksājumu tikai Virešu pārvaldes kasē.

Nodokļu maksātāju un pašvaldības darbinieku ērtībai aicinu maksājumus vairāk veikt bezskaidrā  naudā /ar norēķinu kartēm/.

Atgādinu, ka nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa nomaksu. NĪN nomaksu var precizēt, zvanot  uz tālruni 64381692 nodokļu administratorei.

Aicinu iedzīvotājus pieteikties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniski paziņojuma saņemšanai, sūtot savu e-pasta adresi ruta.rudzite@ape.lv vai portālā – http://www.epakalpojumi.lv  , http://www.latvija.lv.

Jautājumus par lauksaimniecībā neapstrādātām zemēm /NLIZ/risināt LAD, Ābeļu iela-2, Gulbene, tālrunis – 29238414.

Mazs ieskats 2020.gadu slēdzot – NĪN Apes novadā.

      2019.gads     2020.gads Salīdzinājums / + ,-/
Nekustamo īpašumu kontu skaits Apes novadā     5123   5123 0
Aprēķināts NĪN     295031,30 euro  297488,93 euro    +2457,63 euro
Piemēroti NĪN nodokļa atvieglojumi – pēc likuma     2476.62 euro  2454,82 euro    -21,80 euro
Iekasēts NĪN     294465,11 euro  295166,45 euro    + 701,34 euro
Papildus aprēķināts par neapstrādāto lauksaimn. zemi     7548,41 euro  6790,24 euro    -758,17euro
Parāds NĪN pašvaldības budžetā     30811,82 euro   33 606,70 euro     + 2794,88 euro

 

Paldies visiem nodokļu maksātājiem par atsaucību un sapratni!

Lūgums sakārtot mantiniekiem Zemesgrāmatā īpašumus, kuriem īpašnieki ir miruši kā arī pārslēgt nomas līgumus, kur nomnieks ir miris!

Atgādinu, ka, kā katru gadu REPRESĒTĀM personām ir jāiesniedz nodokļu administratoram iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu, ja netiek veikta saimnieciskā darbība attiecīgā īpašumā /pēc likuma/.

Atgādinām Apes novada domes rekvizītus internetbankas maksājumiem:

Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872, SWEDBANKA,

Konta Nr.LV28HABA 0551 0258 3352 3

Lai mums visiem veicas 2021.gadā!  Uz sadarbību!

             

Ruta Rudzīte, Apes novada domes Nodokļu administratore

 

Dalīties:
5. marts, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen