19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par pakalpojumiem Apes ārsta praksē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

No 24.02.2021. uzsākta vakcinācija pret COVID 19 infekciju atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.pielikumā noteiktajam prioritāro grupu sadalījumam un 62.1 punktā noteiktajiem principiem.

Pieteikties vakcinācijai pa tālruni 64355106 iestādes darba laikā.

Rindu veidojam atbilstoši Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta biroja izsludinātajām prioritārajām grupām.

No 03.03.2021. iestādē varēs saņemt ārstnieciskās masāžas pakalpojumu. Pieteikties pa tālruni 26317740 vai kabinetā.

Turpinām sniegt fizikālās terapijas procedūras ar jaunām procedūru iekārtām.

 

Dalīties:
5. marts, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen