19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Sveiciens no Trapenes bibliotēkas!

Print Friendly, PDF & Email

 

 

UNESCO tīmekļvietnē rakstīts, ka laikā, kad vairums skolu visā pasaulē ir slēgtas un cilvēkiem ir jāierobežo laiks, ko viņi pavada ārpus mājām, vajadzētu izmantot grāmatu spēku, lai cīnītos ar izolāciju, nostiprinātu saites starp cilvēkiem, paplašinātu savu redzesloku. Gudrības spēku, intelekta, prāta skaidrību izsenis simbolizē arī pūces. Trapenes bibliotēkā atrodama neliela pūču kolekcija.

Mini skaitu – cik pūces atrodas bibliotēkas kolekcijā un ieraksti komentārā. Veiksmīgākais saņems pārsteiguma balvu!

                                                                              

Dalīties:
19. marts, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen